Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till paketreselagen

Lagkommentaren är skriven av universitetslektor Andreas Kotsios. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till paketreselagen

Paketreselagen (2018:1217) trädde i kraft den 1 augusti 2018. Den ersätter den äldre lagen om paketresor från 1992 och införlivar direktivet (EU) 2015/2302. Målet med den nya lagen har varit att modernisera och utvidga regleringen för att bättre anpassa sig till den digitaliserade resemarknaden och de nya affärsmodellerna. Lagen syftar till att täcka både traditionella paketresor och nya, mer flexibla arrangemang där resenärer kan skräddarsy sina egna resor. Dessa förändringar inkluderar bestämmelser för sammanlänkade researrangemang och stärkt skydd för resenärer genom tydligare information och regler för avbokning och ersättning.

Denna lagkommentar går igenom den nya lagen och erbjuder insikter i lagstiftarens syften med den samt hur lagen faktiskt tillämpas i praktiken. Den baseras på förarbeten, relevant rättspraxis och doktrin och riktar sig till jurister som använder lagen i sitt arbete men även till andra som vill ha vägledning när det gäller hur lagens bestämmelser kan tolkas, såsom resenärer och näringsidkare. I kommentaren behandlas ingående skuldsaneringslagens bestämmelser paragrafvis om till exempel villkoren för skuldsanering, ansökans innehåll, handläggningen av ansökan, innehållet i skuldsaneringen samt överklagande av kronofogdemyndighetens beslut.   

Författare

Andreas Kotsios

Universitetslektor, Uppsala universitet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förmögenhetsrätt:

Se vår integritetspolicy