Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till rådgivningslagen

Lagkommentaren är skriven av Andreas Kotsios och beskriver det aktuella rättsläget samt behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till rådgivningslagen

Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter (rådgivningslagen) trädde i kraft den 1 juli 2004 med ett tydligt syfte: att skydda konsumenterna när de får personlig rådgivning från näringsidkare för att placera sina tillgångar i finansiella instrument. Lagen innehåller både näringsrättsliga bestämmelser som reglerar hur näringsidkare bör agera på marknaden och civilrättsliga bestämmelser om skadestånd när konsumenten lider skada till följd av näringsidkarens agerande. Detaljerna om hur näringsidkare bör bete sig specificeras genom föreskrifter som utfärdas av de två ansvariga myndigheterna, Konsumentverket och Finansinspektionen.

Lagens tillämpningsområde är begränsat då de näringsrättsliga bestämmelserna inte gäller för näringsidkare som normalt tillhandahåller sådan rådgivning såsom fondbolag, förvaltningsbolag, värdepappersinstitut och utländska värdepappersföretag. Dessutom finns det begränsad rättspraxis och huvudsakligen är det Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som har gjort några bedömningar i ärenden relevanta för lagen.

Denna lagkommentar ger en noggrann genomgång av varje paragraf med fokus på förarbeten och litteratur och vänder sig till jurister och andra som behöver vägledning i rådgivningslagen.

Författare

Andreas Kotsios

Universitetslektor, Uppsala universitet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förmögenhetsrätt:

Se vår integritetspolicy