Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till skollagen

Lagkommentaren är skriven av Frida Ericmats Rutgersson och Mikael Hellstadius som behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till skollagen

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. 

Lagen är uppdelad i 29 kapitel och reglerar bland annat huvudmän och ansvarsfördelning, barns och elevers utveckling mot målen, åtgärder mot kränkande behandling, skolplikt och rätt till utbildning, förskolan, förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, fritidshemmet. Skollagen innehåller även allmänna bestämmelser om gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, annan pedagogisk verksamhet samt bestämmelser om tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning och utvärdering.

Författare

Frida Ericmats Rutgersson

Chef för Enheten för myndighetsutövning vid...

Mikael Hellstadius

Skoljuridisk expert och konsult

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy