Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till lagen om tobak och liknande produkter

Lagkommentaren är skriven av hovrättsrådet Ingeborg Simonsson och rådmannen Ylva Aversten. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om tobak och liknande produkter

Utförlig lagkommentar till 4 kapitlet lagen om tobak och liknande produkter, före detta tobakslagen, skriven av hovrättsrådet Ingeborg Simonsson och rådmannen Ylva Aversten. Kommentaren vänder sig till alla som har att tillämpa reglerna om marknadsföring, onlineförsäljning och butiksförsäljning av bland annat cigaretter, snus och e-cigaretter. 

Regelverket kring marknadsföring av tobaksprodukter och e-cigaretter har växt fram i omgångar sedan 1970-talet och styrs till stor del av EU-rätten. Lagkommentaren fokuserar dels på motiven för lagstiftningen, dels på den rättspraxis (svensk och unionsrättslig) som belyser tolkningen och tillämpningen. Även annan reglering (som den i tryckfrihetsförordningen) beskrivs noga i den utsträckning det har betydelse för att förstå reglerna om marknadsföring av tobak och liknande produkter.

Ett stort värde med lagkommentaren, som beskriver lagen paragraf för paragraf, är att läsaren snabbt kan orientera sig och hitta förarbeten och praxis. Viktiga förarbetsuttalanden sammanfattas också direkt i kommentaren. Gällande rätt redovisas ingående och läsaren får veta vilka bestämmelser som har sitt ursprung i EU-rätten respektive i nationell rätt. Den utveckling som ägt rum på senare år med onlinemarknadsföring och nya produkter som e-cigaretter behandlas utförligt.

Under produktion

Denna lagkommentar är delvis publicerad och innehåller kommentarer till paragrafer i flera kapitel. De återstående kapitlen kommer att publiceras löpande. 

Författare

Ingeborg Simonsson

Hovrättsråd vid Svea hovrätt och Patent- och...

Ylva Aversten

Rådman, Patent- och marknadsdomstolen och...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom marknadsrätt och immaterialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I sin dom klargör HD hur undantaget för privatinförsel i alkohollagen ska tolkas. Vår expert Jörgen Hettne är inte förvånad över domen, som han nu har analyserat.

6 okt 2023

Jan Rosén analyserar Patent- och marknadsdomstolens avgörande med Svenska Akademien mot Nordfront.

17 maj 2021

HD fann att raplåten ”Då ska hon skjutas” ryms inom ramen för den yttrandefrihet som får accepteras.

3 maj 2021