Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till upphovsrättslagen

Lagkommentaren är skriven av advokat Martin Zeitlin och bolagsjurist Jonas Holm. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till upphovsrättslagen

Upphovsrätt utgör ett minst sagt dynamiskt rättsområde. Rättsområdet innefattar gamla principer som behöver anpassas till gällande teknik och innehåller viktiga avgränsningar mellan motstående intressen. För svensk del regleras upphovsrätt och närstående rättigheter i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Som lagstiftningsprodukt kan lagen upplevas som mycket svåröverskådlig. Under senare år har lagen även behövt anpassas ett flertal gånger med anledning av ambitiösa försök till harmonisering från unionslagstiftaren. Dessutom har EU-domstolen tolkat centrala begrepp till en omfattning som sticker ut i förhållande till många andra rättsområden. Den moderna upphovsrätten kräver en navigering i allt detta. Det är i den mångsidiga dynamiken som vi måste tolka upphovsrättslagen.

Kommentaren till upphovsrättslagen syftar till att ge klarhet i och översikt av ett annars svårnavigerat rättsområde. I denna lagkommentar erbjuds vägledande kommentarer paragraf för paragraf. Kommentarerna innehåller varje paragrafs bakgrund, dess syfte samt hur paragrafen ska tolkas. En mycket omfattande mängd praxis finns även hänvisad till. 

Kommentaren vänder sig dels till verksamma jurister, dels till alla andra som i sin yrkesutövning kan tänkas komma i kontakt med upphovsrätt i någon form. Mängden situationer där upphovsrätten kan bli aktuell är oändlig – inte minst eftersom upphovsrätten alltid är närvarande i en digital kontext. Det går med enkelhet att säga att den moderna upphovsrätten får verkningar som går avsevärt mycket längre än att endast bli aktuella för vad som traditionellt karakteriseras som kreativa yrken.

Författare

Jonas Holm

Bolagsjurist

Martin Zeitlin

Advokat, Advokatfirman MarLaw

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom marknadsrätt och immaterialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I sin dom klargör HD hur undantaget för privatinförsel i alkohollagen ska tolkas. Vår expert Jörgen Hettne är inte förvånad över domen, som han nu har analyserat.

6 okt 2023

Jan Rosén analyserar Patent- och marknadsdomstolens avgörande med Svenska Akademien mot Nordfront.

17 maj 2021

HD fann att raplåten ”Då ska hon skjutas” ryms inom ramen för den yttrandefrihet som får accepteras.

3 maj 2021