Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till marknadsmissbrukslagen

Lagkommentaren är skriven av Johan Lycke. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till marknadsmissbrukslagen

Regler om att motverka insiderhandel på värdepappersmarknaden har funnits sedan 70-talet i Sverige och har sedan dess succesivt utvecklats och kompletterats med regler om marknadsmanipulation (eller otillbörlig kurspåverkan som det länge kallades). Sedan mitten av 2000-talet har lagstiftningen på området påverkats starkt av regelutvecklingen i EU.

Syftet med reglerna är huvudsakligen att motverka dels att någon kan berika sig genom att utnyttja icke offentliggjord information (insiderhandel), dels att någon genom handel, transaktioner eller informationsspridning vilseleder marknaden (marknadsmanipulation).

Under många år bestod EU-regleringen av direktiv som nationell lagstiftning anpassades till. 2016 togs EU-harmoniseringen ett steg längre genom en direktverkande förordning: marknadsmissbruksförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning [EU] 596/2014). I marknadsmissbruksförordningen finns dels regler om förbud och administrativa sanktioner, dels en rad definitioner, exempelvis av vad som avses med insiderinformation, som ska tjäna som utgångspunkt för medlemsstaternas straffrättsliga reglering på området. 

I svensk rätt regleras frågor om marknadsmissbruk dels straffrättsligt i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden (marknadsmissbrukslagen), dels, avseende administrativa sanktioner, i marknadsmissbruksförordningen och lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning Denna kommentar avser den straffrättsliga regleringen, det vill säga marknadsmissbrukslagen.

I kommentaren förklaras centrala begrepp i lagen, som insiderinformation, insiderbrott, obehörigt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation med mera genom hänvisningar till praxis, förarbeten och relevanta rättsakter i EU-rätten.  

Lagens bestämmelser om insiderbrott, obehörigt röjande och marknadsmanipulation är tillämpliga på var och en som handlar på värdepappersmarknaden. Kommentaren riktar sig till åklagare, domstolar och advokater som kommer i kontakt med denna typ av ärenden.

Författare

Johan Lycke

Jurist och rådgivare åt företag inom den...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom bankrätt och finansmarknadsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

Nu finns nya lagkommentarer till marknadsmissbrukslagen och EU:s marknadsmissbruksförordning publicerade i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med författaren Johan Lycke!

16 mar 2023

EU-domstolen bekräftar sin kritiserade rättspraxis från konkurrensrättens område för företag, men förtydligar för första gången hur det gäller i förhållande till enskilda. Magnus Schmauch analyserar målet.

22 apr 2021

HD har i tre mål tagit ställning till sanktionsavgift för så kallade enpeterare. Här analyserar Daniel Stattin målen.

10 mar 2021