Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till nis-lagen

Lagkommentaren är författad av Monika Wendleby som kommenterar lagstiftningen paragraf för paragraf.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till NIS-lagen

Lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen) ställer krav på vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster. En central del i lagen är därför att definiera vem som ska anses vara en sådan leverantör och vad som utgör en samhällsviktig eller digital tjänst. Vidare beskrivs leverantörernas skyldighet att arbeta riskbaserat och genomföra förebyggande arbete för att förhindra incidenter. Har en incident väl inträffat finns strikta krav kring rapportering och hantering.

Lagen är komplex eftersom regelsystemen för digitala och samhällsviktiga tjänster regleras parallellt. Detta gör lagen svårläst, särskilt eftersom kraven skiljer sig distinkt åt. I kommentaren läggs därför kraft på hänvisningar för att underlätta för en läsare som enbart intresserar sig för samhällsviktiga alternativt digitala tjänster. Till det kommer att ett antal olika myndigheter har uppdrag som härrör från lagen. Vilka de är beskrivs liksom kopplingen till centrala myndighetsföreskrifter. Även förfarande-, sanktions- och överklagandebestämmelser beskrivs liksom hur lagen förhåller sig till annan lagstiftning som GDPR och säkerhetsskyddslagen.

NIS-lagen genomför direktivet om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom hela EU, det så kallade NIS-direktivet. Kopplingen till direktivet beskrivs liksom frågetecken i det svenska genomförandet. I kommentaren ges även vissa praktiska tips kring tillämpningen av vissa bestämmelser.

Författare

Monika Wendleby

Jurist, managementkonsult och författare av...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) bedömningen att myndigheten är behörig att granska söktjänster med utgivningsbevis. Detta med anledning av klagomål från enskilda.

14 maj 2024

2023 års kamerabevakningsutredning föreslår bland annat att tillståndskravet för kamerabevakning tas bort för kommuner och regioner.

14 maj 2024

Vår expert Monika Wendleby analyserar en dom från kammarrätten och beskriver vad domen får för konsekvenser.

6 maj 2024