hammer lagkommentar till rättegångsbalken

Lagkommentar till rättegångsbalken skriven av bland andra Christoffer Démery och Erik Sterner. Kommentaren har ett praktiskt fokus och riktar sig i första hand till domare samt jurister som processar i domstol såsom åklagare och advokater.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Visa alla böcker

Kontaktuppgifter

Leveransadress och faktureringsuppgifter

Annan Fakturaadress

Se vår integritetspolicy

Kommentar till rättegångsbalken

Rättegångsbalken (1942:740) är den centrala processrättsliga lagen i Sverige. I den finns de grundläggande bestämmelserna för rättegångar i såväl brottmål som tvistemål i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen.

Rättegångsbalken består av sju avdelningar som i sin tur är indelade i 59 kapitel.

 1. Domstolsväsendet (1–9 kap.)
 2. Rättegången i allmänhet (10–34 kap.)
 3. Bevisning (35–41 kap.)
 4. Rättegången i underrätt (42–48 kap.)
 5. Rättegången i hovrätt (49–53 kap.)
 6. Rättegången i Högsta domstolen (54–57 kap.)
 7. Särskilda rättsmedel (58–59 kap.)

I kommentaren behandlas bestämmelserna paragrafvis med fokus på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. Våra författare klargör rättsläget med särskilt fokus på rättspraxis. Om rättsläget i en viss fråga är oklart påtalas också detta.

Vår kommentar till rättegångsbalken riktar sig i första hand till domare samt jurister som processar i domstol såsom åklagare och advokater. Kommentaren riktar sig också till poliser, forskare inom processrätt och juridikstuderande vid universiteten.

Under produktion

Denna lagkommentar är delvis publicerad och innehåller kommentarer till paragrafer i flera kapitel. De återstående kapitlen kommer att publiceras löpande.

Författare

Axel Taliercio

Rådman vid Stockholms tingsrätt

Christoffer Démery

Chefsrådman vid Södertörns tingsrätt

Erik Sterner

Ämnesråd vid Justitiedepartementet

Fredrik Benndorf

F.d. rådman

Lena Landström

Jur. dr. och universitetslektor vid Umeå...

Lotta Maunsbach

Jur.dr och lektor i processrätt vid Lunds...

Mattias Hjertstedt

Universitetslektor vid Umeå universitet

Se alla författare för tjänsten
Axel Taliercio

Rådman vid Stockholms tingsrätt

Christoffer Démery

Chefsrådman vid Södertörns tingsrätt

Erik Sterner

Ämnesråd vid Justitiedepartementet

Fredrik Benndorf

F.d. rådman

Lena Landström

Jur. dr. och universitetslektor vid Umeå...

Lotta Maunsbach

Jur.dr och lektor i processrätt vid Lunds...

Mattias Hjertstedt

Universitetslektor vid Umeå universitet

Nils-Bertil Morgell

F.d. verksjurist och rättslig expert vid...

Olof Hellström

Lagman, Lycksele tingsrätt

Peter Munck

Rättssakkunnig vid Justitiedepartementet

Sofie Westlin

Justitiesekreterare och rådman

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom processrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

 • JP Juridiskt bibliotek

  Vår allmänjuridiska informationstjänst som täcker in samtliga rättsområden, med offentligt tryck, lagkommentarer, analyser och tidskrifter.
 • JP Rättsfallsnet

  Rättsfallsdatabasen med en omfattande bevakning av landets allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar.
 • Lagkommentar till lagen om mark- och miljödomstolar

  Lagkommentar till lagen om mark- och miljödomstolar skriven av Per-Anders Broqvist. Kommentaren skildrar det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

HD slår i ett nytt avgörande fast att en inspelning av en misstänkts uppgifter med en polis kroppskamera kan tillåtas som bevis.

19 maj 2021

Tredskodomen fyller på många sätt en praktisk funktion när svaranden inte medverkar genom att inkomma med svaromål; tingsrätten ges en möjlighet att skilja ett mål ifrån sig och käranden en möjlighet att få en dom. 

10 feb 2021

I fallet ”Häktningstiden” har handläggningen medfört att häktningen av en tilltalad blivit så långvarig att den kommit att strida mot proportionalitetsprincipen.

21 jan 2021