Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till rättegångsbalken

Lagkommentaren är skriven av bland andra Christoffer Démery och Erik Sterner. Kommentaren har ett praktiskt fokus och riktar sig i första hand till domare samt jurister som processar i domstol såsom åklagare och advokater.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till rättegångsbalken

Rättegångsbalken (1942:740) är den centrala processrättsliga lagen i Sverige. I den finns de grundläggande bestämmelserna för rättegångar i såväl brottmål som tvistemål i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen.

Rättegångsbalken består av sju avdelningar som i sin tur är indelade i 59 kapitel.

  1. Domstolsväsendet (1–9 kap.)
  2. Rättegången i allmänhet (10–34 kap.)
  3. Bevisning (35–41 kap.)
  4. Rättegången i underrätt (42–48 kap.)
  5. Rättegången i hovrätt (49–53 kap.)
  6. Rättegången i Högsta domstolen (54–57 kap.)
  7. Särskilda rättsmedel (58–59 kap.)

I kommentaren behandlas bestämmelserna paragrafvis med fokus på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna. Våra författare klargör rättsläget med särskilt fokus på rättspraxis. Om rättsläget i en viss fråga är oklart påtalas också detta.

Vår kommentar till rättegångsbalken riktar sig i första hand till domare samt jurister som processar i domstol såsom åklagare och advokater. Kommentaren riktar sig också till poliser, forskare inom processrätt och juridikstuderande vid universiteten.

Under produktion

Denna lagkommentar är delvis publicerad och innehåller kommentarer till paragrafer i flera kapitel. De återstående kapitlen kommer att publiceras löpande.

Författare

Axel Taliercio

Rådman vid Stockholms tingsrätt

Christoffer Démery

Lagman i Linköpings tingsrätt

Erik Sterner

Ämnesråd vid Justitiedepartementet

Fredrik Benndorf

F.d. rådman

Lena Landström

Jur. dr. och universitetslektor vid Umeå...

Lotta Maunsbach

Docent i processrätt vid Lunds universitet

Mattias Hjertstedt

Universitetslektor vid Umeå universitet

Se alla författare för tjänsten
Axel Taliercio

Rådman vid Stockholms tingsrätt

Christoffer Démery

Lagman i Linköpings tingsrätt

Erik Sterner

Ämnesråd vid Justitiedepartementet

Fredrik Benndorf

F.d. rådman

Lena Landström

Jur. dr. och universitetslektor vid Umeå...

Lotta Maunsbach

Docent i processrätt vid Lunds universitet

Mattias Hjertstedt

Universitetslektor vid Umeå universitet

Nils-Bertil Morgell

F.d. verksjurist och rättslig expert vid...

Olof Hellström

Lagman, Lycksele tingsrätt

Peter Munck

Kansliråd vid Justitiedepartementet

Sofie Westlin

Tf. chefsrådman vid Nyköpings tingsrätt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom processrätt:

Se vår integritetspolicy