Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Dataskydd för HR och chefer med personalansvar inom offentlig sektor

Dataskydd för HR och chefer med personalansvar inom offentlig sektor

Om kursen

Vi belyser skärningspunkter mellan GDPR och andra tillämpliga regler såsom arbetsmiljölagen, arkivregler, MBL och offentlighetsprincipen, och går igenom alla steg i personalarbetet från rekryteringsprocess till anställningens avslutande. Vi föreslår rutiner och diskuterar hantering av särskilda ärenden som registerkontroll, övervakning, personalärenden, och utlämnande av handling.

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig främst till chefer med personalansvar och HR-funktioner inom den offentliga förvaltningen. Målet är att deltagarna ska känna att de har kontroll över regelverket och även få konkreta förslag för det praktiska arbetet.    

Programpunkter

 • Dataskyddsarbetet – roller och ansvar
 • Vem är personuppgiftsansvarig för vad?
 • Om delat personuppgiftsansvar
 • Personuppgiftsbiträden
 • Praktiska exempel
 • Lagstödet för personuppgiftbehandling
 • Kort om laglig grund och de övergripande principerna
 • Om anställningsavtal och andra avtal
 • Ska vi undvika samtycken?
 • Lagstöd för behandling av känsliga uppgifter
 • Informationsplikt och register
 • Att föra register över behandlingar
 • Vad gäller för ”tillfällig behandling”?
 • Informationsplikt och registerutdrag
 • Vilka uppgifter kan vi begära av personalen?
 • Om uppgifter från tredje part
 • Den personuppgiftsansvariges skyldigheter
 • Säkerhet och skydd
 • Personuppgiftsincidenter – rutiner och skyldigheter
 • Särskilt om incidenter och sekretess
 • Att bemöta krav på utdrag och rättelser
 • Vem har rätt att ”bli glömd”?
 • Anställning och rekrytering
 • Ansökan, intyg, testresultat
 • Information från offentliga källor
 • Referenser, bilder m.m.
 • Lag om registerkontroll och GDPR
 • Personaladministration
 • Behandlingar med stöd i anställningsavtalet
 • Särskilt om hälsouppgifter
 • Särskilda händelser – disciplinära åtgärder, brottsuppgifter m.m.
 • Övervakning och kontroll
 • Särskilt om kameror
 • Särskilt om alkohol och drogtester
 • Webbpublicering och sociala medier
 • Anställningens avslutande, avgångsorsaker, arkiv och offentlighet

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Arbetsrättsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Didrik Värmon

Kursledare

Didrik Värmon Regulatory Specialist, Max Matthiessen

Didrik Värmon är jurist och arbetar som Regulatory Specialist på Max Matthiessen med ansvar för koncernens dataskyddsramverk. Han är dessutom certifierad av International Association of Privacy Professionals (IAPP) inom europeisk dataskyddslagstiftning (CIPP/e) samt privacy management (CIPM).

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Dataskydd för HR och chefer med personalansvar inom offentlig förvaltning

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA
Skicka anmälan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy