Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Visselblåsarlagen i praktiken

Visselblåsarlagen i praktiken

Om kursen

Visselblåsarregelverket som genomför EU:s visselblåsardirektiv ställer en rad omfattande krav på verksamhetsutövare. En verksamhetsutövare ska bland annat utreda, åtgärda och följa upp missförhållanden, skydda den som rapporterar om missförhållanden och inrätta särskilda rapporteringskanaler och förfaranden. Endast oberoende och självständiga personer eller enheter får hantera rapporteringskanaler. Vidare ska uppgifter som kan avslöja visselblåsarens eller andra enskildas identitet skyddas. Vissa myndigheter har därtill en skyldighet att införa externa rapporteringskanaler.

Den som bryter mot visselblåsarlagen kan bli föremål för civilrättsliga och straffrättsliga sanktioner samt vitessanktioner.

För den offentliga sektorn finns därtill särskilda regler vad gäller sekretess, information och uppgiftsskyldigheter, vilket påverkar hur utredningar kan bedrivas. Därtill gäller lagen parallellt med annat skydd, till exempel den grundlagsskyddade meddelar- och yttrandefriheten och GDPR.

I denna kurs får du en introduktion, översikt och vägledning i visselblåsarlagen och närliggande regelverk. Du får verktyg för att hantera enskilda ärenden och rapporteringskanaler.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som chef, ledare, arbetsgivare eller facklig representant inom den offentliga sektorn. Du bör ha en juridisk utbildning eller motsvarande kunskaper, till exempel inom HR, för att bäst tillgodogöra dig kursen.

Programpunkter

  • Direktivets genomförande i svensk rätt – visselblåsarregelverket
  • Visselblåsarlagens tillämpningsområde och skyddets omfattning
  • Förutsättningar för att få visselblåsarskydd
  • Rapporteringsordning
  • Interna och externa rapporteringskanaler och förfaranden
  • Sekretess, tystnadsplikter och uppgiftsskyldighet
  • Tillsyn
  • Sanktioner och processuella regler

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Arbetsrättsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Är du jurist får du möjligheten att testa Juristpaketet kostnadsfritt. Paketet innehåller en digital rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material du behöver.

Naiti del Sante

Kursledare

Naiti del Sante Arbetsrättsjurist

Naiti del Sante är arbetsrättsjurist och verksam vid arbetsmarknadsdepartementet. Hon har arbetat med genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv i svensk rätt och är Sveriges expert i EU- kommissionens arbetsgrupp om skydd för visselblåsare.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 5450 kr exklusive moms

Kurs: Visselblåsarlagen i praktiken

Tillfälle: den 14 november 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Visselblåsarlagen i praktiken

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-15:30 Stockholm Antal platser stacks 5950 kr exklusive moms

Kurs: Visselblåsarlagen i praktiken

Tillfälle: den 14 november 2024 09:30-15:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Visselblåsarlagen i praktiken

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy