Kurs

Grundläggande säkerhetsjuridik – teori och regelverk

Grundläggande säkerhetsjuridik – teori och regelverk

Om kursen

Säkerhetsfrågorna blir allt viktigare, inte minst till följd av den tekniska utvecklingen och de slags risker eller krav detta för med sig. Vi behöver ha klart för oss vilka regler som gäller för säkerhet i vår verksamhet, vilka krav som ställs, vilka slags frågor som måste hanteras och hur detta ska ske. I denna kurs reder vi tillsammans ut detta genom att orientera oss i de vanligaste regelverken som är en del av säkerhetsjuridiken, samt de säkerhetskrav som ställs vid bland annat offentlig upphandling och upprätthållandet av sekretess för information.

Det säkerhetsjuridiska området är inte tydligt definierat eller avgränsat och det är därför särskilt viktigt att skaffa sig kännedom om olika relevanta regelverk och de säkerhetskrav som ställs. I denna kurs berör vi allt från fysisk säkerhet, informationssäkerhet, cybersäkerhet och IT-säkerhet till nationell säkerhet och andra slags säkerhetsområden. Olika säkerhetsfrågor faller under olika regelverk, vilket medför att det kan vara svårt att identifiera vad som gäller, vem hos er som ska vara ansvarig för att reglerna följs samt vilka åtgärder som blir nödvändiga.

För vem passar kursen?

Innehållet i denna kurs vänder sig till dig som arbetar inom den offentliga sektorn, då reglerna i flera avseenden skiljer sig åt mellan den privata- och den offentliga sektorn. Vidare vänder sig kursen särskilt till dig som arbetar med säkerhet, juridik, IT eller som fattar beslut i frågor härom.

Lämpliga förkunskaper är att du har utbildning, erfarenhet och/eller ansvar inom juridik, säkerhet, informationssäkerhet eller IT.

Programpunkter

 • Inledning
 • Säkerhetsjuridiken som eget rättsområde
 • Säkerhetskraven i GDPR
 • Säkerhetsskyddslagens krav på säkerhet
 • Informationssäkerheten hos samhällsviktiga aktörer och tjänster (NIS)
 • Säkerhetskrav vid offentlig upphandling
 • Offentlighets- och sekretesslagens inverkan på säkerhetsfrågorna
 • Avslutning

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP ITnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Conny Larsson

Kursledare

Conny Larsson Advokat, Advokatfirman Singularity Law AB
Karl-Fredrik Björklund

Kursledare

Karl-Fredrik Björklund Advokat och partner, Hellström Advokatbyrå KB
Marie Sjöberg

Kursledare

Marie Sjöberg Senior Jurist, Knowit
Per-Ola Bergqvist

Kursledare

Per-Ola Bergqvist Advokat, Advokatfirman Vinge

Advokat Per-Ola Bergqvist biträder såväl upphandlande enheter/myndigheter som konsulter och leverantörer under hela upphandlingsprocessen. Han håller utbildning inom offentlig upphandling och skriver för JP Upphandlingsnet.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-16:00 Livesänd Antal platser stacks 6490 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Grundläggande säkerhetsjuridik – teori och regelverk

Tillfälle: den 21 februari 2024 09:30-16:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Grundläggande säkerhetsjuridik – teori och regelverk

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-16:00 Stockholm Antal platser stacks 6990 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Grundläggande säkerhetsjuridik – teori och regelverk

Tillfälle: den 21 februari 2024 09:30-16:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Grundläggande säkerhetsjuridik – teori och regelverk

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-16:00 Livesänd Antal platser stacks 6490 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Grundläggande säkerhetsjuridik – teori och regelverk

Tillfälle: den 23 maj 2024 09:30-16:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Grundläggande säkerhetsjuridik – teori och regelverk

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-16:00 Stockholm Antal platser stacks 6990 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Grundläggande säkerhetsjuridik – teori och regelverk

Tillfälle: den 23 maj 2024 09:30-16:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Grundläggande säkerhetsjuridik – teori och regelverk

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP ITnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
 • JP Registerförteckning

  Ett enkelt och användarvänligt verktyg för att uppfylla krav på dokumentation av personuppgiftsbehandling.
 • Rådgivning inom dataskydd

  Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.

Nyheter

I sin granskning konstaterar IMY att Vklass inte skyddat personuppgifterna tillräckligt och att bolaget nu måste förbättra sin förmåga att upptäcka och utreda incidenter.

29 aug 2023

I vårt domsreferat kan du ta del av kammarrättens bedömning.

28 aug 2023

I denna analys berättar vår expert Gastón Fernández Palma om AI, AI-förordningen och några aspekter att beakta innan du kastar dig över utveckling och tillämpning av AI.

18 aug 2023