Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Grundläggande säkerhetsjuridik för den offentliga verksamheten

Grundläggande säkerhetsjuridik för den offentliga verksamheten

Om kursen

Säkerhetsfrågorna blir allt viktigare, inte minst till följd av den tekniska utvecklingen och de slags risker eller krav denna för med sig. Vi behöver ha klart för oss vilka regler som gäller för säkerhet i vår verksamhet, vilka krav som ställs, vilka slags frågor som måste hanteras och hur detta ska ske. I denna kurs reder vi tillsammans ut detta genom att orientera oss i de vanligaste regelverken som är en del av säkerhetsjuridiken, samt de säkerhetskrav som ställs vid bland annat upprätthållandet av sekretess för information.

Vi kommer tillsammans att navigera genom säkerhetsjuridikens komplexitet och vi ägnar en stor del av kursen åt att granska kraven i säkerhetsskyddslagen. Inte minst tar vi oss an säkerhetsskyddsanalysen samt klassning av information och personal. Detta jämte olika säkerhetsåtgärder inom områdena fysisk, informationssäkerhet och personell säkerhet. Vi går även in på säkerhetskrav i andra, angränsande regelverk, exempelvis GDPR och NIS/NIS2, samt vilken betydelse olika sekretessregler såsom OSL kan ha för informationssäkerheten. Genom att kartlägga olika regelverk och deras krav förbereder kursen deltagarna för att hantera olika säkerhetsfrågor och förstå vilka åtgärder som behövs för att slå fast överensstämmelse.

För vem passar kursen?

Innehållet i denna kurs vänder sig till dig som arbetar inom den offentliga sektorn, då reglerna i flera avseenden skiljer sig åt mellan den privata- och den offentliga sektorn. Vidare vänder sig kursen särskilt till dig som arbetar med säkerhet, juridik, IT eller som fattar beslut i frågor härom.

Lämpliga förkunskaper är att du har utbildning, erfarenhet och/eller ansvar inom juridik, säkerhet, informationssäkerhet eller IT.

Programpunkter

  • Inledning
  • Säkerhetsjuridiken som eget område
  • Introduktion till säkerhetsskyddslagen
  • Säkerhetsskyddslagens krav på säkerhet
  • Säkerhetsskyddsklassificering och säkerhetsklassning
  • Säkerhetsprövning och kontroll av personal
  • Informationssäkerheten hos samhällsviktiga aktörer och tjänster (NIS)
  • Offentlighets- och sekretesslagens inverkan på säkerhetsfrågorna
  • Avslutning

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kursen får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP ITnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Är du jurist får du möjligheten att testa Juristpaketet kostnadsfritt. Paketet innehåller en digital rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material du behöver.

Conny Larsson

Kursledare

Conny Larsson Advokat, Advokatfirman Singularity Law AB

Conny Larsson är advokat vid Advokatfirman Singularity Law AB och juris magister i IT-rätt. Han har cirka 25 års yrkeserfarenhet av IT-rättsliga frågor, där han bland annat varit verksjurist vid Televerket Radio.

Marie Sjöberg

Kursledare

Marie Sjöberg Senior Jurist, Knowit

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-16:00 Livesänd Antal platser stacks 6490 kr exklusive moms

Kurs: Grundläggande säkerhetsjuridik för den offentliga verksamheten

Tillfälle: den 12 november 2024 09:30-16:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Grundläggande säkerhetsjuridik för den offentliga verksamheten

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-16:00 Stockholm Antal platser stacks 6990 kr exklusive moms

Kurs: Grundläggande säkerhetsjuridik för den offentliga verksamheten

Tillfälle: den 12 november 2024 09:30-16:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Grundläggande säkerhetsjuridik för den offentliga verksamheten

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I ett nytt rättsligt ställningstagande gör Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) bedömningen att myndigheten är behörig att granska söktjänster med utgivningsbevis. Detta med anledning av klagomål från enskilda.

14 maj 2024

2023 års kamerabevakningsutredning föreslår bland annat att tillståndskravet för kamerabevakning tas bort för kommuner och regioner.

14 maj 2024

Vår expert Monika Wendleby analyserar en dom från kammarrätten och beskriver vad domen får för konsekvenser.

6 maj 2024