Kurs

Förskolan och juridiken

Förskolan och juridiken

Om kursen

Förskolan har under en längre tid närmat sig skolan, främst organisatoriskt men även innehållsmässigt.

Förskolan är nu en skolform inom skolväsendet och generellt integrerad i lagstiftningen. Sedan den 1 juli 2019 är benämningen förskolechef ersatt av rektor och en reviderad läroplan finns på plats.

I den här utbildningen fokuserar vi bland annat på följande områden: rektorns uppdrag, barngruppernas storlek och arbetsmiljö i övrigt, mottagande och placering, barn i behov av särskilt stöd, kraven på behöriga och legitimerade förskolelärare, begreppen undervisning och utbildning och inte minst arbetet mot kränkande behandling. Detta är områden som alla behandlas i skollagen och läroplanen.

Vi belyser noggrant vad olika regler i praktiken innebär för förskolans verksamhet. Därefter följer en genomgång av olika områden som är relevanta för förskolan, till exempel förvaltningsrätt, kontakt mellan förskola och hem, medicinering i förskolan, tillsynsansvaret, offentlighet och sekretess med mera.

Kursen Förskolan och juridiken vänder sig främst till dig som arbetar med ledningsansvar eller i en samordnande roll inom förskolan, exempelvis som rektor eller på förvaltningsnivå inom såväl kommunal som privat verksamhet.

Programpunkter 

 

 • Centrala delar ur skollag och läroplanen.
 • Aktuella reformer på förskolans område.
 • Tillsynsansvaret över barnen.
 • Förskolan och hemmet.
 • Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt.
 • Barn med behov av särskilt stöd.
 • Medicinering och egenvård i skolan.
 • Anmälningsplikt till socialtjänsten.
 • Dokumentation.
 • Ingripanden mot barn.

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Skolnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (5/5)

Omdöme om kursen (5)

Baseras på 15 kursdeltagare

Mikael Hellstadius

Kursledare

Mikael Hellstadius Skoljuridisk expert och konsult

Mikael Hellstadius har arbetat som opolitisk tjänsteman på Utbildningsdepartementet i tio år. Han håller utbildning inom skoljuridik och skriver för JP Skolnet

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-14:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Förskolan och juridiken

Tillfälle: den 15 september 2023 09:30-14:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Förskolan och juridiken

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-14:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Förskolan och juridiken

Tillfälle: den 23 maj 2024 09:30-14:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Förskolan och juridiken

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-14:30 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Förskolan och juridiken

Tillfälle: den 10 december 2024 09:30-14:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Förskolan och juridiken

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Regeringen presenterade i slutet av april en lagrådsremiss som innehåller förslag till ändringar i skollagen som avser gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

8 maj 2023