Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Webbkurs

Särskilt stöd och åtgärdsprogram

Särskilt stöd och åtgärdsprogram

Om kursen

Välkommen till webbkursen Särskilt stöd och åtgärdsprogram!

Arbetet med åtgärdsprogram kan verka komplicerat men är nog så viktigt att känna till. Du bör nämligen veta när skyldigheten att utreda ett barns behov av särskilt stöd uppkommer och hur processen kring åtgärdsprogram går till. I den här fördjupningskursen hjälper vi dig att på ett strukturerat sätt bena ur hur man hanterar elevers rättigheter och skolans skyldigheter inom området.

Här får du bland annat lära dig mer om när en elev har rätt till åtgärdsprogram, begreppen och innebörden av extra anpassningar, särskilt stöd, särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång, när ett åtgärdsprogram kan överklagas och hur överklagandeprocessen går till samt viktiga processuella regler. Du får även fördjupad kunskap om de aktuella reglerna i skollagen och om relevant praxis på området. 

Kursen riktar sig till tjänstemän på förvaltningen, offentliga och fristående skolhuvudmän, rektorer, lärare, specialpedagoger, speciallärare, personal inom elevhälsan och annan skolpersonal inom såväl förskola, grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem. 


E-​learning på dina villkor

Du genomför kursen i ditt eget tempo och när det passar dig. Varje kapitel innehåller texter, filmer och analyser där vi tittar närmare på hur Skolinspektionen och Överklagandenämnden resonerat i beslut kring elevers behov av stöd och åtgärdsprogram. Du får också tillgång till det rättsliga material som tas upp i kursen.


Examination och kursintyg

I slutet av kursen gör du ett test där du svarar på ett antal flervalsfrågor utifrån de moment som kursen gått igenom. När du klarat testet får du ett kursintyg.

Programpunkter

  • Elevers rätt till särskilt stöd
  • Extra anpassningar och särskilt stöd
  • Utredning av elevens behov av särskilt stöd
  • Beslut om åtgärdsprogram
  • Uppföljning och utvärdering
  • Överklagande
Janna Sundberg

Manus och föreläsare

Janna Sundberg Rådgivare, jurist

Janna är jurist och arbetar med rådgivning inom skola och håller kurser inom skoljuridik samt kurser inom förvaltningsrätt på JP Infonet. Hon har tidigare arbetat på Skolinspektionen, Skolväsendets överklagandenämnd och inom domstolsväsendet.

Tillgängliga kursupplägg

Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

ca 1,5 h Webbkurs stacks 1200 kr

Kurs: Webbkurs Särskilt stöd och åtgärdsprogram

1. Deltagare

2. Företagsinformation

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig
Abonnemang till flera

Abonnemang till flera

ca 1,5 h Webbkurs

Kurs: Webbkurs Särskilt stöd och åtgärdsprogram

Fyll i dina uppgifter och ange i meddelande fältet hur många platser till webbkursen du önskar så återkommer vi så snart som möjligt.

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA
Skicka förfrågan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy