Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Offentlighet och sekretess för socialtjänsten

Offentlighet och sekretess för socialtjänsten

Om kursen

Alla som arbetar inom socialtjänsten konfronteras med frågor kring offentlighet och sekretess samt hantering av handlingar och uppgifter. Det spelar ingen roll om du är behandlare, socialsekreterare, chef inom socialtjänsten eller förtroendevald i en socialnämnd. Alla som tillhör en socialnämnd och en socialförvaltning måste ha goda kunskaper om allmänna handlingar och tillämpliga sekretessbestämmelser.

Offentlighetsprincipen och sekretessreglerna och deras tillämpning kan uppfattas som svåröverskådliga. Det är inte alltid en lätt uppgift för en socialsekreterare eller en biståndshandläggare att bedöma huruvida en uppgift ska lämnas ut eller inte till någon som har begärt att den lämnas ut.  Det massmediala trycket kan ofta göra att situationen känns pressande. Behovet av en korrekt handläggning och bedömning skärps därför ytterligare.

Kursen Offentlighet och sekretess för socialtjänsten tar ett avstamp i tryckfrihetsförordningen och förklarar vad som är en allmän handling innan vi går noggrant genom alla tillämpliga sekretessbestämmelser och hur man gör sekretessprövningar. Dessutom bearbetar vi ingående de sekretessbrytande bestämmelserna i 26 och 10 kapitlet OSL samt möjligheterna till samverkan med andra myndigheter utifrån sekretessregleringen.

Vi tar även upp alla relevanta uppgiftsskyldigheter som är utspridda i speciallagstiftning, till exempel i utlänningslagen, socialförsäkringsbalken med mera.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till alla som arbetar inom socialtjänsten (både IFO och Vård och omsorg) och det krävs inga förkunskaper av dig som deltagare.

Programpunkter 

 

 • Vad är en allmän handling?
  - Förvarad, inkommen och upprättad – en allmän handling
 • Undantagen: vilka handlingar blir inte allmänna handlingar?
 • Skyldigheter utifrån offentlighetsprincipen:
  - Registreringsskyldighet, undantagen från denna för socialtjänsten
  - Att lämna ut en allmän handling, att göra sekretessprövningar, om avgifter
  - Att arkivera
 • Vad är en offentlig handling?
 • Sekretessbestämmelser och hur man gör sekretessprövningar
 • Socialtjänstsekretessen, 26 kap. OSL
 • Lite om hälso- och sjukvårdssekretess 25 kap. OSL
 • Personaladministrativ sekretess, 39 kap OSL och 10 § OSF
 • Barns sekretess i förhållande till vårdnadshavarna, vad får lämnas ut till vårdnadshavare i olika situationer
 • Sekretess och gode män/anhöriga
 • Undantag från sekretessen
 • Sekretessbrytande bestämmelser
 • Uppgiftsskyldigheter
 • Särskilt om myndighetsöverskridande samverkan (nämnder emellan, med Polismyndighet, hälso-och sjukvården och så vidare.)
 • Särskilt om vårdnadstvister och kommunens roll i vårdnadsmål
 • Handläggning av ett utlämningsärende
  - Handläggningsprocessen
  - Hur skriver man ett beslut om att inte lämna ut en allmän handling alternativt om att sekretessbelägga uppgifter
  - Om begäran av registerutdrag enligt dataskyddsförordningen i förhållande till TF
 • Sanktioner när man gör fel

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (5/5)

Omdöme om kursen (5)

Baseras på 6 kursdeltagare

Natalie Glotz Stade

Kursledare

Natalie Glotz Stade Rådgivare, jurist

Natalie Glotz Stade är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:00 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Kurs: Offentlighet och sekretess för socialtjänsten

Tillfälle: den 6 november 2024 09:30-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Offentlighet och sekretess för socialtjänsten

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:00 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Kurs: Offentlighet och sekretess för socialtjänsten

Tillfälle: den 29 april 2025 09:30-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Offentlighet och sekretess för socialtjänsten

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:00 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Kurs: Offentlighet och sekretess för socialtjänsten

Tillfälle: den 21 oktober 2025 09:30-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Offentlighet och sekretess för socialtjänsten

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Hör vår socialrättsrådgivare Natalie Stade svara på frågan i det här JP play-avsnittet.

24 maj 2024

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024