Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Natalie Glotz Stade

Rådgivare, jurist

Natalie Glotz Stade är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även utbildningar för JP Utbildning. Tidigare arbetade Natalie som förvaltningsjurist vid Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö, och har dessförinnan arbetat som stadsjurist i Malmö stad. Hon hade hand om all juridik som Sveriges största socialförvaltning styrs av. Bland annat gav hon rådgivning och utbildning till tjänstepersoner och förtroendevalda. Hon förde processer i allmän domstol och förvaltningsdomstol på nämndens vägnar och avfattade överklaganden och yttranden till domstolar, JO och tillsynsmyndigheter samt andra juridiska dokument. Natalie har tidigare varit föredragande vid Förvaltningsrätten i Malmö, utbildare för Domstolsverket, lärare i juridik på Lunds universitet och utbildningskonsult inom näringslivet. Hon är även författare i Förvaltningsrättslig tidskrift.

Så här berättar Natalie själv om sin roll: 

"Jag har i hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med offentlig rätt. Redan under utbildningen specialiserade jag mig inom rättsområdet. Förvaltningsrätt är ju linan som nästan all annan offentlig rätt hängs upp på. Det jag erbjuder vad gäller förvaltningsrätt är en verkligen lång och gedigen, däri inkluderad också praktisk, erfarenhet.

Min rådgivning och mina utbildningar genomsyras av vetskapen om och övertygelsen att regelverket är oumbärligt i en rättsstat. Att den goda byråkratin är ett måste så att människor kan känna sig trygga med myndigheterna och få den rättssäkra service och handläggning som en god förvaltning och goda förvaltningsbeslut kräver.

Ledstjärnan i mina framställningar är alltid medborgarens bästa, eftersom det inte finns ett självändamål med byråkratin. Vi är alla som medborgare beroende av en fungerande förvaltning, individuellt och i samhället, eller hur? Och det är väl det jag förmedlar, hur meningsfullt det är att kunna tillämpa förvaltningsjuridik på rätt sätt. Så mycket gott det kan föra med sig. I denna anda känner jag stor entusiasm för mitt uppdrag, och kan sätta juridiken i ett väldigt levande praktiskt sammanhang som kanske är lite ovanligt till exempel när det gäller juridiska utbildningar.

Utmaningen är att förmedla detta spännande ämne vidare till mina kunder, att de lär sig känna arbetslust när de tillämpar förvaltningsrätten, stolthet att vara en del av den goda byråkratin som skyddar och tjänar sina medborgare. När kunden kan se och uppleva det ... först då har jag nått i mål."

Så här säger en tidigare kund


  • "Vi är så himla nöjda. Hon är helt fantastisk på att förmedla sin kunskap och hjälpa oss vidare i tankarna." Amelie Gullin, Verksamhetsutvecklare barn och unga, Karlskrona kommunKontakt

E-​post: radgivning@jpinfonet.se
Telefon: 08 - 462 65 60

Natalie jobbar med följande tjänster

Natalies kurser

En fördjupande kurs med konkreta problemställningar rörande ekonomiskt bistånd. Lär dig mer om metoder och rutiner som underlättar handläggningen.

Kursledare: Natalie Glotz Stade Livesänd Antal platser 1-dagskurs Fler tillfällen: 14 januari 2025, 26 augusti 2025, 5 november 2025

Behöver du och dina kollegor lära er mer om juridiken kring bistånd till bostad? På den här kursen får du som handlläggare kunskaper om hur du gör korrekta bedömningar. 

Kursledare: Natalie Glotz Stade Livesänd Antal platser 1-dagskurs Fler tillfällen: 24 januari 2025, 9 maj 2025, 10 september 2025, 11 november 2025

Få all juridisk kunskap du behöver i rollen som nämndsekreterare. Fantastiska Natalie Glotz Stade vägleder dig i regelverket under denna tvådagarskurs.

Kursledare: Natalie Glotz Stade Stockholm/Livesänd Antal platser 2-dagarskurs Fler tillfällen: 29–30 januari 2025

Under två intensiva dagar behandlar vi många av de komplexa frågeställningarna som uppkommer inom elevhälsan som vårdnadshavarens kontra barnets bestämmanderätt, offentlighet- och sekretess samt relevant hälso- och sjukvårdsjuridik med fokus på ansvarsfrågor med mera.

Kursledare: Natalie Glotz Stade Stockholm/Livesänd Antal platser 2-dagarskurs Fler tillfällen: 18–19 februari 2025

En kurs som lyfter ett juridiskt område där den sociala lagstiftningen och hyresjuridiken krockar med varandra.

Kursledare: Natalie Glotz Stade Livesänd Antal platser 1-dagskurs Fler tillfällen: 12 februari 2025, 26 maj 2025, 17 september 2025, 12 november 2025

Under kursen ger vår expert Natalie Glotz Stade dig som arbetar med offentlighets- och sekretessfrågor inom socialtjänsten en gedigen genomgång av alla områdets bestämmelser och problem. Kursen belyser även relevant speciallagstiftning.

Kursledare: Natalie Glotz Stade Livesänd Antal platser 1-dagskurs Fler tillfällen: 29 april 2025, 21 oktober 2025

En kurs som djupdyker i lagstiftningen kring offentlighet och sekretess inom HR-området.

Kursledare: Natalie Glotz Stade Livesänd Antal platser 1-dagskurs

Bli guidad inom allmänna handlingar och sekretess av kursledare Natalie Glotz Stade.

Kursledare: Natalie Glotz Stade Livesänd Antal platser 1-dagskurs

Vill du lära dig mer om mutor och jäv för kommunanställda? Här är webbkursen för dig.

Manus/Föreläsare: Natalie Glotz Stade

Webbkursen för dig som vill lära dig mer om hur man kan bemöta personer med rättshaveristiskt beteende.

Manus/Föreläsare: Natalie Glotz Stade

Den här webbkursen går igenom vad du behöver veta för att göra korrekta biståndsprövningar gällande boende. 

Manus/Föreläsare: Natalie Glotz Stade

I den här interaktiva webbkursen får du en grundlig genomgång av LVU.

Manus/Föreläsare: Anna Giertz, Natalie Glotz Stade

Den här webbkursen går igenom vad du behöver veta för att göra korrekta biståndsprövningar.

Manus/Föreläsare: Natalie Glotz Stade

Den här webbkursen tar upp det som du behöver veta för att göra korrekta ansökningar om LVM-vård hos domstol.

Manus/Föreläsare: Gustaf von Essen, Natalie Glotz Stade

I den här interaktiva webbkursen får du en grundlig genomgång av vad regelverket gällande elevhälsan innebär i praktiken.

Manus/Föreläsare: Natalie Glotz Stade, Simon Jernelöv

I den här praktiska webbkursen får du kunskap om de aktuella reglerna i offentlighets- och sekretesslagen och relevant praxis på skolområdet.

Manus/Föreläsare: Natalie Glotz Stade, Simon Jernelöv

I den här kursen går vi igenom principer för samverkan, sekretess och sekretessbrytande bestämmelser, samtycken, uppgiftsskyldighet, dokumentationskrav m.m.

Kursledare: Natalie Glotz Stade

Kurs: Samverkan mellan myndigheter och verksamhetsgrenar inom en myndighet kring barn

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA
Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Vilka krav ställs på en korrekt ärendehandläggning? Få koll på reglerna i skollagen om trygghet och studiero. Gå vår kurs!

Kursledare: Natalie Glotz Stade

Kurs: Ärendehandläggning i skolan

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA
Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Behöver du och dina kollegor mer kunskap om någon av de nya lagarna, eller kanske båda? Då kan en kundanpassad utbildning vara ett utmärkt alternativ.

Kursledare: Janna Sundberg, Maria Bjurholm, Natalie Glotz Stade

Kurs: Kommunal- och förvaltningslagen

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA
Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.