Kurs

Offentlighet och sekretess inom HR

Offentlighet och sekretess inom HR

Om kursen

Sekretesslagstiftningen inom HR är komplex. Många missförstånd cirkulerar och många felaktigheter görs.

I denna kurs djupdyker vi i lagstiftningen kring offentlighet och sekretess inom HR-området. Du kommer att lära dig mer om regelverket kring dokumentation och hantering av handlingar, de användbara sekretessreglerna i 39 kap. offentlighets- och sekretesslagen och tillämpbara sekretessbrytande regler.

Efter avslutad kurs ska du som arbetar inom HR ha en god grund att stå på när det kommer till relevanta frågor rörande sekretesslagstiftning. Kursen riktar sig till dig som arbetar inom offentlig sektor och passar både dig som har begränsade förkunskaper och dig som har viss kunskap men som vill lära dig mer.

Programpunkter

 • Vad är en allmän handling?
 • Skyldigheterna vid tillblivandet av en allmän handling
 • Registrering
 • Arkivering
 • Utlämnanden
 • Vad är sekretess?
 • Hur ser regelverket kring HR-sekretessen ut?
 • Hantering av skyddade personuppgifter
 • Överföring av sekretess
 • Sekretessbrytande bestämmelser
 • Uppgiftsskyldigheter
 • Meddelarfrihet och kvalificerad sekretess

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Arbetsrättsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Natalie Glotz Stade

Kursledare

Natalie Glotz Stade Rådgivare, jurist

Natalie Glotz Stade är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 5450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Offentlighet och sekretess inom HR

Tillfälle: den 14 juni 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Offentlighet och sekretess inom HR

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 5450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Offentlighet och sekretess inom HR

Tillfälle: den 26 november 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Offentlighet och sekretess inom HR

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Vilka konsekvenser har användningen av AI i arbetslivet? Läs vår analys. 

20 dec 2023

I denna analys redogör vår expert Martha Gurmu för vilket ansvar arbetsgivaren har i samband med en förhöjd terrorhotnivå.

9 nov 2023

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ändringen börjar gälla den 1 november 2023. 

23 okt 2023