Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Simon Jernelöv

Rådgivare, jurist

Simon Jernelöv är jurist och arbetar med juridisk rådgivning inom skoljuridik på JP Infonet. Tidigare har han arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen. Simon har också jobbat som expert på Skolverket och i statliga utredningar åt bland annat utbildningsdepartementet. 

Hej Simon! Vad jobbar du med som rådgivare på JP Infonet?

Jag är jurist och arbetar här på JP sedan 2010 med rådgivning inom offentlig rätt – främst förvaltningsrätt, kommunalrätt, skolfrågor och GDPR. Jag kom hit från Skolinspektionen och dessförinnan Skolverket. Där var jag undervisningsråd och arbetade med utredningar och tillsyn, men ansvarade även för en av myndighetens större databaser.

Kan du berätta om något intressant uppdrag?

Jag fick en fråga från en kommun som ville ingå avtalssamverkan med en grannkommun – frågor om tillstånd och tillsyn och så. Det infördes ju nya regler för avtalssamverkan när nya kommunallagen kom för några år sedan och den här lite mindre kommunen ville effektivisera sitt arbete och göra verksamheten mindre sårbar. Det visade sig finnas många intressanta aspekter att fördjupa sig i, utöver villkoren för den dagliga handläggningen. Hur skulle avtalet hantera det faktum att vissa principiellt viktiga frågor måste tas av nämnd och inte får delegeras? Hur skulle man göra om någon överklagade besluten - vem skulle bereda sådana ärenden? Vad behövde den överlämnande kommunen ha för uppsägningstid på samverkansavtalet för att hinna återbemanna funktionen i egen regi? 

Jag tycker det är kul att komma in i verksamheter där jag kan ge råd och vägledning utifrån både mina juridiska kunskaper och den kännedom jag samlat på mig genom åren om hur olika organisationer tidigare hittat fungerande lösningar på problem och frågeställningar. Det är alltid kul när man kan tillämpa sådant i nya organisationer och ibland på helt nya områden. Och så gillar jag att utbilda! Det ägnar jag ganska mycket tid åt nuförtiden, både mer översiktliga juridiska utbildningar där utmaningen är att skapa förståelse för juridiken hos människor som inte jobbar med sådant dagligen och kanske känner sig lite avvaktande inför det fyrkantiga språket och annorlunda begreppen. Men även mer juristnördiga seminarier där man djupdyker och diskuterar knepiga spörsmål tillsammans med andra som brottas med dem i sitt dagliga arbete. Att kunna bidra till att hitta tolkningar och lösningar som fungerar praktiskt – det är nog det jag gillar bäst med mitt jobb.

Erfarenhet

2010 -             JP Infonet Förlag AB
2008 - 2010    Skolinspektionen, Undervisningsråd
2002 - 2008    Skolverket, Expert och Undervisningsråd
2002               Naturvårdsverket, Utredare
2001 - 2002    Stockholms Universitet, Idéhistoria
1994 - 2001    EAL miljö – ekonomi - juridik, VD
1994 -             Socialdepartementet, handläggare
1993               Jur. kand. Stockholms Universitet

Kontakt

E-​post: radgivning@jpinfonet.se
Telefon: 08 - 462 65 60

Simon jobbar med följande tjänster

Simons kurser

Denna halvdagskurs ger en grundläggande förståelse för dataskyddsförordningen, GDPR, och hur den påverkar verksamheten i skolan.

Kursledare: Simon Jernelöv Livesänd Antal platser ½-dagskurs Fler tillfällen: 13 mars 2025

Hur bör skolan arbeta med elever som har skyddade personuppgifter? Lär dig vilka regler som gäller och få konkreta arbetssätt att använda.

Kursledare: Simon Jernelöv Livesänd Antal platser ½-dagskurs Fler tillfällen: 22 april 2025, 15 oktober 2025

En kurs om elevhälsan och hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Kursledare: Simon Jernelöv Livesänd Antal platser ½-dagskurs

Lär dig om centrala aspekter av skollagstiftningen för fristående skolor. Kurs för fristående huvudmän, skolchefer och rektorer.

Kursledare: Mattias Hagard Flodwall, Simon Jernelöv Livesänd Antal platser 1-dagskurs

Lär dig om elevers grundlagsfästa rättigheter i skolan. För lärare, rektorer och skolchefer som behöver uppdatera sina kunskaper.

Manus/Föreläsare: Simon Jernelöv

En webbkurs om skolplikten och de skyldigheter som olika aktörer har för att komma till rätta med en elevs omfattande frånvaro.

Manus/Föreläsare: Simon Jernelöv

I den här interaktiva webbkursen får du en grundlig genomgång av vad regelverket gällande elevhälsan innebär i praktiken.

Manus/Föreläsare: Natalie Glotz Stade, Simon Jernelöv

I den här praktiska webbkursen får du kunskap om de aktuella reglerna i offentlighets- och sekretesslagen och relevant praxis på skolområdet.

Manus/Föreläsare: Natalie Glotz Stade, Simon Jernelöv

Här får du som är rektor, lärare eller tjänsteman inom den kommunala skolan en praktisk webbkurs i grundskolans juridik. Läs mer här!

Manus/Föreläsare: Simon Jernelöv

En halvdagskurs för dig som behöver fördjupa dina kunskaper om GDPR och hantering av känsliga personuppgifter i skolan.

Kursledare: Simon Jernelöv

Kurs: GDPR i skolan – fördjupningskurs

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy
Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Är ni flera förtroendevalda i er kommun, eller flera från kommunstyrelsen, som behöver fördjupade kunskaper i GDPR? Då kan vi skräddarsy en fördjupande utbildning efter era specifika behov.

Kursledare: Anders Vedin, Laura Gashi, Mari Heidenberg Östholm, Simon Jernelöv

Kurs: GDPR för politiker

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy
Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.

Behöver du och dina kollegor få bättre koll på dataskyddsförordningen? I så fall kan GDPR fördjupning vara ett perfekt alternativ.

Kursledare: Anders Vedin, Laura Gashi, Mari Heidenberg Östholm, Simon Jernelöv

Kurs: Fördjupning i GDPR

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy
Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.