Logga in

Glömt ditt lösenord?

Kurs

Skyddade personuppgifter i skolan

Skyddade personuppgifter i skolan

Om kursen

Personer som är utsatta för hot och förföljelse kan av myndigheterna beviljas tre nivåer av skydd för sina personuppgifter: fingerade personuppgifter, skyddad folkbokföring och sekretessmarkering.

Det är viktigt att skolan känner till gällande regler och hittar fungerande arbetssätt så att uppgifter om barn, elever och vårdnadshavare med skyddade personuppgifter inte röjs. För elever med skyddade personuppgifter kan exempelvis namnlistor såsom klasslistor, fotografier och filmer eller åtgärdsprogram vara en säkerhetsrisk. Allmänheten har god tillgång till kommunala skolors handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen. Sekretess och tystnadsplikt innebär att skolan behöver bedöma vilka uppgifter som ska skyddas och vilka man kan lämna ut och dela med andra myndigheter och aktörer.  

Under denna halvdag går vi igenom regelverket och tittar på några myndighetsbeslut som påverkar hur skolan bör arbeta med barn och elever som har skyddade personuppgifter. Under kursen belyser vi problematiken utifrån praktiska aspekter kring sekretesskydd, GDPR, patientdata, elevakter, klasslistor, fotografering, samarbete med hemmen, överlämning av uppgifter mellan skolor och mer därtill.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar i offentlig förskola och skola som kommer i kontakt med barn och elever med skyddade personuppgifter, men kan även vara av intresse för dig som arbetar i fristående verksamhet.  

Programpunkter

  • Olika former av personuppgiftsskydd
  • Sekretess och allmän handling
  • Dataskydd/GDPR/PDL
  • Hantering i diarium och lärplattform – påhittade personuppgifter?
  • Praktiska utmaningar – skolfotografering, klasslistor, kontakt med vårdnadshavare/föräldrar
  • Samverkan med socialtjänst, polis, andra skolor och myndigheter
  • Om skyddade uppgifter läcker ut
  • Framtagande av handlingsplan

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Skolnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Simon Jernelöv

Kursledare

Simon Jernelöv Rådgivare, jurist

Simon Jernelöv är jurist och rådgivare på JP Infonet. Han har tidigare arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen och håller idag bland annat kurser inom skoljuridik

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-12:00 Livesänd Antal platser stacks 2450 kr exklusive moms

Kurs: Skyddade personuppgifter i skolan

Tillfälle: den 6 november 2024 09:00-12:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Skyddade personuppgifter i skolan

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-12:00 Livesänd Antal platser stacks 2450 kr exklusive moms

Kurs: Skyddade personuppgifter i skolan

Tillfälle: den 22 april 2025 09:00-12:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Skyddade personuppgifter i skolan

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-12:00 Livesänd Antal platser stacks 2450 kr exklusive moms

Kurs: Skyddade personuppgifter i skolan

Tillfälle: den 15 oktober 2025 09:00-12:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Skyddade personuppgifter i skolan

Se vår integritetspolicy

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

I både grundskolan och gymnasieskolan har andelen behöriga lärare ökat något jämfört med föregående läsår. Det framgår av ny statistik från Skolverket.

22 apr 2024

Det menar kammarrätten som avslår ett överklagande om utlämnande av sådana ritningar.

12 mar 2024

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024