Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Skoljuridik för fristående huvudmän

Skoljuridik för fristående huvudmän

Om kursen

Kraven på fristående huvudmän och skolledare har gradvis skärpts. För att framgångsrikt driva en fristående förskola eller skola är det nödvändigt att du har god insikt i strukturen och detaljerna i skollagstiftningen – här fokuserar vi på de centrala delarna ur ett huvudmannaperspektiv.

Kursen Skoljuridik för fristående huvudmän ger dig en omfattande genomgång av de centrala delar du behöver för att navigera i utbildningssektorn. Dagen innehåller grundläggande aspekter som vilka rättskällorna inom området är och hur regelhierarkin är uppbyggd. Även olika former av ärendehandläggning och myndighetsutövning i samband med fristående skolor beskrivs närmare. Vi går också igenom ägar- och ledningsprövning som genomförs av tillsynsmyndigheter.

Kursen riktar sig till fristående huvudmän, styrelseledamöter, skolchefer, rektorer och andra nyckelpersoner inom den fristående skolverksamheten. Kursen är även lämplig för dig som överväger att etablera och leda en fristående förskola eller skola.

Programpunkter

 • Grundläggande juridik
 • Rättskällor och regelhierarki
 • Offentligrättsliga principer
 • Ärendehandläggning och myndighetsutövning – även i fristående skolor
 • Tystnadsplikt och jäv
   
 • Skollagstiftningens uppbyggnad – centrala områden ur ett huvudmannaperspektiv
 • Skolans roller – huvudman, skolchef, rektor, lärare, elevhälsa m.m.
 • Särskilt stöd
 • Trygghet och studiero – rätt och skyldighet att ingripa
 • Kränkande behandling
 • Elever med omfattande frånvaro
   
 • Samverkan med kommuner och andra myndigheter
 • Orosanmälan
 • Frånvaro
 • Tillsyn
   
 • Huvudmannaansvar i aktiebolag
 • Ägar- och ledningsprövning

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Skolnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Mattias Hagard Flodwall

Kursledare

Mattias Hagard Flodwall Skoljurist, AcadeMedia

Mattias Hagard Flodwall har en jur. kand. examen och lång erfarenhet inom skoljuridik. Han har tidigare arbetat på en juristfirma med frågor kopplade till skoljuridik och främst med fristående skolor. Sedan flera år tillbaka är han jurist vid friskolekoncernen Academedia.

Simon Jernelöv

Kursledare

Simon Jernelöv Rådgivare, jurist

Simon Jernelöv är jurist och rådgivare på JP Infonet. Han har tidigare arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen och håller idag bland annat kurser inom skoljuridik

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-15:00 Livesänd Antal platser stacks 3650 kr exklusive moms

Kurs: Skoljuridik för fristående huvudmän

Tillfälle: den 8 november 2024 09:00-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Skoljuridik för fristående huvudmän

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy