Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Elevhälsa och dataskyddsförordningen GDPR

Elevhälsa och dataskyddsförordningen GDPR

Om kursen

Elevhälsan omges av lagstiftningsramar som täcker många olika juridiska områden. Frågeställningarna som aktualiseras är ofta juridiskt komplexa och därför svåra att genomskåda för den som inte har juridisk skolning. Felaktiga ageranden kan utmynna i en rad rättsliga sanktioner mot tjänstepersonen eller verksamheten.

Ett av de viktiga regelverken att förhålla sig till är dataskyddsförordningen GDPR. Detta eftersom det inom elevhälsan finns ett stort behov av att hantera såväl ”vanliga” personuppgifter som känsliga personuppgifter.

När system upphandlas och inrättas behöver de lagliga förutsättningarna vara klarlagda och systemen brukas i enlighet med vad reglerna om dataskydd anger. När personuppgifter behandlas digitalt på annat sätt än i specifika system som till exempel Prorenata gäller det också att ha kännedom om vad som är tillåtet och inte.

Denna halvdagskurs ska ge dig kunskap så att du kan göra bedömningar om hur era system och annan hantering av personuppgifter bör struktureras upp och säkras för att det ska bli rätt.

För vem passar kursen?

Kursen är skapad specifikt för dig som arbetar med elevhälsan och riktar sig därför primärt till dig som verksamhetschef för elevhälsan enligt HSL. Kursen riktar sig dock även till dig med annan chefsbefattning, IT-ansvarig, skolläkare, skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog eller specialpedagog.

Har du tidigare gått kursen Elevhälsans legala ramar i praktiken? Denna kurs kan med fördel ses som en tilläggskurs där du får än mer fördjupad kunskap inom ämnet.

Programpunkter

  • Olika typer av personuppgifter
  • Behandling av personuppgifter – vad är det, när är den tillåten, när är den förbjuden?
  • Kraven på en laglig, korrekt och transparent personuppgiftsbehandling
  • Ändamålsbegränsning
  • Rättsliga grunder
  • Uppgiftsminimering
  • Vad gäller specifikt för medicinsk och psykologisk elevhälsa: patientdatalagen
  • Vad gäller för övrig elevhälsa: dataskyddslagen
  • Relevanta bestämmelser i skollagen
  • Lite om statistik

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Skolnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Simon Jernelöv

Kursledare

Simon Jernelöv Rådgivare, jurist

Simon Jernelöv är jurist och rådgivare på JP Infonet. Han har tidigare arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen och håller idag bland annat kurser inom skoljuridik

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-12:00 Livesänd Antal platser stacks 2450 kr exklusive moms

Kurs: Elevhälsa och dataskyddsförordningen GDPR

Tillfälle: den 7 november 2024 09:00-12:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Elevhälsa och dataskyddsförordningen GDPR

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy