Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Webbkurs

Elevers grundlagsfästa rättigheter

Elevers grundlagsfästa rättigheter

Om kursen

Välkommen till webbkursen Elevers grundlagsfästa rättigheter!

Barn och unga har starka rättigheter, sprungna ur rättsprinciper om människans okränkbarhet, frihet och yttrandefrihet. Det är principer som skyddas av såväl svensk lag som internationella konventioner.

Utanför skolan är det föräldrarnas ansvar att sörja för barnets trygghet och säkerhet men under skoltid går tillsynsplikten över till skolan. Här ansvarar skolpersonalen för att hålla ordning i klassrummet och inom skolans område. Ibland uppstår en hårfin balansgång: läraren ska ingripa när situationen kräver det men inte gå så långt att ingripandet riskerar att bli en kränkning mot eleven.

I den här webbkursen tar vi upp olika rättigheter som elever är tillförsäkrade enligt lag. Det gäller rätten till trygghet och studiero, skydd mot bestraffning och kränkande behandling.  Men även rätt att fritt uttrycka sina åsikter genom ord eller klädval. Ibland är det inte helt lätt att veta vilken rättighet som väger tyngst; vad ska skolpersonal göra när en elevs yttrandefrihet riskerar att skada en annan elevs rätt till trygghet och skydd mot kränkande behandling? Hur kan skolan ingripa och vad har skolledningen för ansvar? Det är frågor vi reder ut i den här webbkursen.

Kursen passar dig som är lärare, rektor, skolchef eller på annat sätt arbetar inom skolans värld och som behöver uppdatera dina kunskaper.  

Programpunkter

  • Värdegrund, trygghet och studiero
  • I klassrummet
  • Skolledningens ansvar
  • Polisanmälan
Simon Jernelöv

Manus och föreläsare

Simon Jernelöv Rådgivare, jurist

Simon Jernelöv är jurist och rådgivare på JP Infonet. Han har tidigare arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen och håller idag bland annat kurser inom skoljuridik

Tillgängliga kursupplägg

Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

Beställ din webbkurs här - du får 1 plats i 1 månad från köpdatum

ca 55 min Webbkurs stacks 1200 kr

Kurs: Webbkurs Elevers grundlagsfästa rättigheter

1. Deltagare

2. Företagsinformation

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy