Kurs

Dataskyddsförordningen GDPR ur ett skolperspektiv

Dataskyddsförordningen GDPR ur ett skolperspektiv

Om kursen

Pandemin har satt sina spår i samhället. Det gäller – kanske lite otippat – också tillämpningen av GDPR, som är en tvingande EU-​förordning i alla EU-​länder och inte minst i skolan. Regeringen har sedan tidigare bedömt att det på utbildningsområdet behövs kompletteringar när det gäller hur känsliga personuppgifter ska hanteras just i skolan och nu gäller också de så kallade coronalagarna som ställer nya krav på GDPR-​arbetet i skolan.

Vad man kan prata om på en Teams-konferens och hur man ska tänka när det gäller PUB-avtal med systemleverantörer är två av de akuta coronarelaterade frågor som aktualiseras under den här utbildningen. Förutom det behandlar kursen förstås de sedan tidigare viktiga frågorna om exempelvis enskilda huvudmäns möjligheter att hantera känsliga personuppgifter och regeringens mandat att meddela undantag från regler om sökbegränsningar.

Dit hör också nödvändighetsrekvisitet för behandlingen av känsliga personuppgifter inom utbildningsområdet, liksom förbudet mot att utföra sökningar i syfte att ta fram ett urval av personer grundat på känsliga uppgifter.

För vem passar kursen?

Denna kurs riktar sig till alla som är verksamma i skolan och som hanterar GDPR-relaterade uppgifter om elever och personal. Du kan vara rektor, skolchef eller ha någon annan befattning där du hanterar personuppgifter i skolan. Kursen passar dig som jobbar i såväl kommunala som fristående skolor och också tjänstemän inom den kommunala förvaltningen. 

Programpunkter

Inledande översikt av GDPR

 • Grundläggande begrepp och definitioner
 • Grundläggande förutsättningar för behandling av personuppgifter
 • Personuppgiftsansvariges uppdrag
 • Personuppgiftsbehandling ur ett skolperspektiv

GDPR och videokonferenser

 • Vad kan vi prata om på en Teams-konferens?
 • Webbmöten som allmänhandling?

 Huvudman/skolledare

 • Klasslistor
 • Omdömen och betyg
 • Utvecklingssamtal och IUP
 • GDPR och sekretess
 • Samverkan hem och skola
 • Kränkande behandling och GDPR

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Skolnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Omdöme om kursen (4,5/5)

Omdöme om kursen (4,5)

Baseras på 8 kursdeltagare

Simon Jernelöv

Kursledare

Simon Jernelöv Rådgivare, jurist

Simon Jernelöv är jurist och rådgivare på JP Infonet. Han har tidigare arbetat som undervisningsråd på Skolinspektionen och håller idag bland annat kurser inom skoljuridik

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-15:00 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Dataskyddsförordningen GDPR ur ett skolperspektiv

Tillfälle: den 16 november 2023 09:00-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Dataskyddsförordningen GDPR ur ett skolperspektiv

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-15:00 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Dataskyddsförordningen GDPR ur ett skolperspektiv

Tillfälle: den 16 januari 2024 09:00-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Dataskyddsförordningen GDPR ur ett skolperspektiv

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-15:00 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Dataskyddsförordningen GDPR ur ett skolperspektiv

Tillfälle: den 7 maj 2024 09:00-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Dataskyddsförordningen GDPR ur ett skolperspektiv

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-15:00 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Dataskyddsförordningen GDPR ur ett skolperspektiv

Tillfälle: den 8 oktober 2024 09:00-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Dataskyddsförordningen GDPR ur ett skolperspektiv

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kundanpassad kurs

Kundanpassad kurs

Anpassas Livesänd/på plats

Kurs: Dataskyddsförordningen GDPR ur ett skolperspektiv

Är du intresserad av en kundanpassad utbildning? Skicka in din offertförfrågan här.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val avskaffas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

23 aug 2023

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023