Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Vårdnadsöverflyttning – lagen och praktiken

Vårdnadsöverflyttning – lagen och praktiken

Om kursen

Vill du få ökad kunskap om vårdnadsöverflyttning och klarhet i vad som gäller enligt lagen? Här är kursen som ger dig en överblick, från utredning och ansökan om stämning till domstolsprocessen. Kursen reder också ut de särskilt förordnade vårdnadshavarnas roll.

Utgångspunkten vid familjehemsplaceringar är att barn ska återförenas med sina föräldrar när syftet med vården utanför hemmet har uppnåtts. Det förekommer dock att det, trots omfattande och långvariga insatser – eller av annan anledning – inte är möjligt att åstadkomma en återförening. Vårdnaden kan då flyttas till de familjehemsföräldrar som ett barn stadigvarande vårdats och fostrats hos, om det är uppenbart bäst för barnet att det rådande förhållandet får bestå. Socialnämnden är skyldig att överväga om en sådan ansökan bör göras senast när den unge har varit frivilligt placerad i samma familjehem i två år och efter den tidpunkten minst en gång per år. Om socialnämnden bedömer att vårdnaden bör flyttas över till familjehemsföräldrarna ska den ansöka om det hos tingsrätten. Om tingsrätten bedömer att det är uppenbart att det är bäst för barnet att vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna ska domstolen utse dem till särskilt förordnade vårdnadshavare.

Denna kurs går igenom lagstiftning och praxis och vad som är viktigt att fokusera på i den utredning som ligger till grund för socialnämndens stämningsansökan. Även den rättsliga processen tas upp – hur det fungerar i allmän domstol och vad man behöver tänka på och förbereda.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig främst till handläggare och chefer i socialtjänsten som arbetar inom barnutredningar.

Programpunkter

  • Allmänt om måltypen
  • Rättsregler och praxis
  • Krav på nämndens utredning
  • Flyttningsförbud
  • De olika stegen i den rättsliga processen
  • Ersättning till SFV efter vårdnadsöverflytt
  • Om särskilt förordnad vårdnadshavare begär entledigande

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Socialnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Emma Fall

Kursledare

Emma Fall Rådgivare, jurist

Emma är juridisk rådgivare på JP Infonet och har även mångårig erfarenhet från socialtjänst i form av arbete som handläggare och chef. Hon är huvudsakligen inriktad på social- och familjerätt, offentlighet och sekretess samt förvaltnings- och kommunalrätt och leder bland annat kurser inom socialrätt

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-12:00 Livesänd Antal platser stacks 2650 kr exklusive moms

Kurs: Vårdnadsöverflyttning – lagen och praktiken

Tillfälle: den 9 oktober 2024 09:00-12:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Vårdnadsöverflyttning – lagen och praktiken

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-12:00 Livesänd Antal platser stacks 2650 kr exklusive moms

Kurs: Vårdnadsöverflyttning – lagen och praktiken

Tillfälle: den 21 maj 2025 09:00-12:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Vårdnadsöverflyttning – lagen och praktiken

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-12:00 Livesänd Antal platser stacks 2650 kr exklusive moms

Kurs: Vårdnadsöverflyttning – lagen och praktiken

Tillfälle: den 15 oktober 2025 09:00-12:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Vårdnadsöverflyttning – lagen och praktiken

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom socialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Hör vår socialrättsrådgivare Natalie Stade svara på frågan i det här JP play-avsnittet.

24 maj 2024

I den här analysen går vår expert Tim Holappa igenom de viktigaste förändringarna som reformen innebär.  

6 maj 2024

I det här fallet bedömer kammarrätten att en kvinna med demenssjukdom och alkoholberoende som hade vistats på behandlingshem hade godtagbara skäl för att inte ansöka om bistånd till hyra i tid.

11 mar 2024