Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Emma Fall

Rådgivare, jurist

Emma Fall är jurist med huvudsaklig inriktning på social- och familjerätt, offentlighet och sekretess samt förvaltnings- och kommunalrätt. Emma är van processförare i LVU- och LVM-mål och har därtill mångårig erfarenhet från socialtjänst i form av arbete som handläggare och chef. Hos JP Infonet arbetar Emma med juridisk rådgivning

Så här berättar Emma själv om sin roll: 

"Som rådgivare arbetar man med väldigt varierade arbetsuppgifter. Det är alltid intressant att förbereda och att genomföra olika typer av utbildningar – vilka kommer jag att möta, vilka frågor kommer att ställas, vad sitter just denna kommun/region/företag och brottas med för juridiska frågor? Ödmjukhet och flexibilitet tycker jag är väldigt viktiga aspekter att ha med sig i alla sammanhang och inte minst – en stor förståelse för att juridik inte alltid är så enkel att vare sig tolka eller att omsätta i praktiken.

Något som jag tycker är väldigt roligt är när jag får möjlighet att kombinera specifikt tre av mina yrkeserfarenhetsmässiga roller på en och samma gång – socialtjänstrollen, ombudsrollen och föreläsar-/utbildarrollen. Detta har jag fått möjlighet att göra vid ett flertal tillfällen när jag haft kundanpassade utbildningar i praktisk processrätt, generella kurser om LVM och LVU och mer specifika kurser om överflyttning av vårdnaden och vårdens upphörande/hemtagningsutredningar. Här kan jag koppla och dra paralleller mellan de olika rollerna. Under en LVU-utbildning kan jag ta färska exempel från en förhandling där jag nyligen varit ombud och i en utbildning om hemtagningsutredningar kan jag gå tillbaka till resonemang jag fört med socialsekreterare under min tid som förvaltningsjurist kring vad de behöver fokusera på och lyfta fram i utredningen, men också givetvis här från genomförda förhandlingsuppdrag.

Det är väldigt givande att kunna angripa olika rättsområden från flera olika håll och utifrån olika roller. Min breda och varierade erfarenhet gör också att jag kan lyfta fram många konkreta och vardagsnära exempel som förhoppningsvis gör juridiken lite mer lättförståelig och greppbar – att kunna vara till praktisk nytta och vara behjälplig i konkreta situationer, att finnas där och hjälpa till att lösa problem – det ger mig energi och stor arbetsglädje."

Erfarenhet

2018–         Rådgivare, JP Infonet
2017–2018 Förvaltningsjurist, socialförvaltningen, Trelleborgs kommun
2015–2017 Enhetschef, individ- och familjeomsorg, Trelleborgs kommun
2010–2015 Sektionschef, individ-och familjeomsorg, Malmö stad 
2006–2010 Utvecklingssekreterare, individ-och familjeomsorg, Malmö stad 
2004–2006 Socialsekreterare, ekonomiskt bistånd, individ-och familjeomsorg, Malmö stad  

Utbildad processledare i Lean och i risk- och sårbarhetsanalys (krisberedskap)

Jur kand, Lunds universitet 2003

Fil kand i allmän kriminologi, Stockholms universitet 2003


Kontakt


E-​post: radgivning@jpinfonet.se
Telefon: 08 - 462 65 60

Emma jobbar med följande tjänster

Emmas kurser

Få en genomgång av de regelverk och nya lagändringar som är viktiga och aktuella i administratörens vardag som allmän förvaltningsrätt, sekretess och personuppgiftsfrågor. 

Kursledare: Emma Fall, Janna Sundberg Livesänd Antal platser 1-dagskurs Fler tillfällen: 8 april 2025, 23 september 2025

Under en halvdag reder vi ut vilka skyldigheter lex Sarah föreskriver och hur man ska verka för högre kvalitet och säkerhet i verksamheten.

Kursledare: Emma Fall Livesänd Antal platser ½-dagskurs Fler tillfällen: 9 april 2025, 24 september 2025

Så går en domstolsprocess till och så förbereder du dig inför förhandlingen.

Kursledare: Emma Fall, Martin Lager Livesänd Antal platser 1-dagskurs Fler tillfällen: 20 maj 2025, 14 oktober 2025

En kurs för dig som vill få ökad kunskap om juridiken kring vårdnadsöverflyttning.

Kursledare: Emma Fall Livesänd Antal platser ½-dagskurs Fler tillfällen: 21 maj 2025, 15 oktober 2025

Syftet med den här kursen är att tydliggöra de olika formerna för ställföreträdarskap. 

Manus/Föreläsare: Emma Fall

I den här fördjupningskursen tar vi ett helhetsgrepp kring handläggningen av ärenden inom socialtjänsten.

Manus/Föreläsare: Emma Fall

Lär dig om vad som gäller vid verkställighet av domar rörande vårdnad, boende och umgänge som har en internationell anknytning.

Kursledare: Emma Fall

Kurs: Verkställighet och erkännande av internationella domar och beslut

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy
Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.