Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Aktuell rättspraxis inom offentlig upphandling

Aktuell rättspraxis inom offentlig upphandling

Om kursen

Rättspraxis avseende området offentlig upphandling har ofta ett avgörande inflytande över en upphandlares vardag, samtidigt som mängden avgöranden gör det svåröverskådligt och i många fall svårtolkat. Kammarrätter meddelar cirka 350 domar inom rättsområdet per år, kompletterat av ett tiotal domar per år från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen.

JP Infonet bjuder in till en genomgång av den senaste tidens rättspraxis riktat till såväl den erfarne juristen som upphandlaren, i syfte att hålla er uppdaterade om hur rättspraxis utvecklats inom rättsområdet.

Programpunkter 

Dagen består i huvudsak av dessa tio programpunkter;

 1. Golvpriser – HFD:s golvprisdom från juni 2018 har resulterat i flera kammarrättsdomar kring möjligheterna för upphandlare att styra priserna i anbud, även på att andra sätt än rena golvpriser. En analys av det aktuella rättsläget ges.
 2. ”… eller likvärdigt” Vilka konsekvenser innebär det klassiska tillägget ”…eller likvärdigt”. Vad är likvärdigt? När och hur ska det visas att det som offereras är likvärdigt? Den vägledning som EU-domstolen och svenska kammarrätter analyseras.
 3. När gäller hyresundantaget?
  Nya domar från våren 2019 föredras och analyseras.
 4. Utvärdering av inslag av med subjektiva bedömningar – vad är tillåtet? En analys av det aktuella rättsläget och de senaste avgörandena ges.
 5. När blir avtalet ett ramavtal och när kan ramavtalet löpa längre än fyra år?
  När övergår ett avtal till att bli ett ramavtal? Vilka är de särskilda villkor som gör det tillåtet med längre avtalstider för ramavtal än fyra år? En analys av det aktuella rättsläget och de senaste avgörandena ges.
 6. Ramavtal: Krav på volymer och köp utanför varukorgen
  Coop-service domen och tillsynsmyndigheternas analyser av dess tillämpning. En analys av det aktuella rättsläget och de senaste avgörandena ges.
 7. Att avbryta en upphandling
  En analys av det aktuella rättsläget och de senaste avgörandena ges.
 8. Direktupphandling – nya domar avseende synnerlig brådska respektive tekniska skäl föredras och analyseras. Nya domar avseende synnerlig brådska respektive tekniska skäl skall föredras och analyseras.
 9. Avtalsspärren – förlängning och upphävande av förlängd sådan. Ny praxis från HFD,
 10. Ändringar i ingångna avtal. Senaste tidens rättspraxis angående ändringar i ingångna avtal föredras och analyseras.

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Upphandlingsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Per-Ola Bergqvist

Kursledare

Per-Ola Bergqvist Advokat, Advokatfirman Vinge

Advokat Per-Ola Bergqvist biträder såväl upphandlande enheter/myndigheter som konsulter och leverantörer under hela upphandlingsprocessen. Han håller utbildning inom offentlig upphandling och skriver för JP Upphandlingsnet.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 6250 kr exklusive moms

Kurs: Aktuell rättspraxis inom offentlig upphandling

Tillfälle: den 9 oktober 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Aktuell rättspraxis inom offentlig upphandling

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-15:30 Stockholm Antal platser stacks 6750 kr exklusive moms

Kurs: Aktuell rättspraxis inom offentlig upphandling

Tillfälle: den 9 oktober 2024 09:30-15:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Aktuell rättspraxis inom offentlig upphandling

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024