Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

Om kursen

För såväl upphandlare som anbudsgivare är offentlighet och sekretess en central del vid en offentlig upphandling. Denna halvdagskurs går igenom de möjligheter och skyldigheter lagstiftningen medför utifrån ett konkret och praktiskt perspektiv.

Frågor om offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling intar en central roll i inköpsarbetet i en upphandlande myndighet. För såväl anbudsgivare som upphandlande myndighet är det väsentligt att snabbt veta vad som gäller när frågan om vad som omfattas av sekretess uppstår.

I all offentlig verksamhet råder principen om allmänna handlingars offentlighet. Som anställd i en upphandlande myndighet måste du lära dig att hantera handlingar på ett lagenligt sätt. Offentlighet och sekretess är ett komplext lagstiftningsområde och innebär att du behöver veta när en handling blir en allmän handling och vilka skyldigheter detta innebär för den upphandlande myndigheten. Du måste veta vilka uppgifter i din verksamhet som är sekretessreglerade och hur dessa ska hanteras i olika skeden av upphandlingsprocessen.

Även som anbudsgivare är det viktigt att veta vad som gäller beträffande anbud och sekretess. Tar man en risk när man lämnar anbud i en offentlig upphandling på så sätt att annan aktör kan få ta del av anbudet? När gäller sekretess för inlämnade handlingar? Gäller sekretess för priser? Vad gäller för företagshemligheter? 

Fokus under kursen Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling kommer att ligga på vad som gäller enligt offentlighets- och sekretesslagen vid genomförandet av en offentlig upphandling. Kursen kommer att vara konkret och praktiskt inriktad på dels vilka möjligheter man har som anbudsgivare att begära sekretess och skydda inlämnade handlingar, dels på hur man som upphandlare bör agera för att följa lagen om offentlighet och sekretess i olika skeden av upphandlingen. När och hur kan/ska man neka utlämnande? Hur och till vem upprättar man ett avslagsbeslut? Vad händer om beslutet blir överklagat? Vilka risker tar man genom att lämna ut, respektive inte lämna ut vissa uppgifter på begäran?

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till anbudsgivare, upphandlare, upphandlingschefer och jurister inom offentlig sektor, som är verksamma inom offentlig upphandling och som i arbetet stöter på frågor rörande offentlighetsprincipen och allmänna handlingar. Kursen kan också vara lämplig för andra som i sin tjänst kommer i kontakt med dessa frågor.

Programpunkter 

  • Offentlighet- och sekretesslagen inom ramen för LOU/LUF
  • Offentlighetsprincipen – allmän handling
  • Sekretess före och efter tilldelning
  • Begäran om utlämnande av allmän handling
  • Sekretessprövningen
  • Risker och ansvar

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Upphandlingsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Maria Lidbom

Kursledare

Maria Lidbom Advokat

Advokat Maria Lidbom är partner på Advokatfirman LA PARTNERS, Malmö. Hon har arbetat som affärsjurist med inriktning på offentliga affärer och offentlig upphandling i femton år i olika roller som advokat, bolagsjurist och som regionjurist i Region Skåne. Håller utbildning inom offentlig upphandling för JP Utbildning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:00 Livesänd Antal platser stacks 5550 kr exklusive moms

Kurs: Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

Tillfälle: den 12 september 2024 09:30-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-15:00 Stockholm Antal platser stacks 6050 kr exklusive moms

Kurs: Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

Tillfälle: den 12 september 2024 09:30-15:00 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.  

4 jun 2024

Två bolag som tillhörde samma familjeägda koncern inkom med anbud i en upphandling men uteslöts från att delta. Läs domstolens bedömning till varför här!

4 jun 2024

I en dom från HFD den 28 februari 2024 prövas frågan om Konkurrensverkets tillsynsbeslut i ärenden om offentlig upphandling är överklagbara. Läs vår analys av domen!

23 maj 2024