Kurs

Fördjupningskurs allmänna handlingar, sekretess och dataskydd

Fördjupningskurs allmänna handlingar, sekretess och dataskydd

Om kursen

I ett första pass går vi genom vad som är en allmän handling och vilka skyldigheter som är knutna till den tidpunkt då en handling blir en allmän handling. Vi tar upp registrering, arkivering och utlämnande av allmän handling. Vi förklarar hur regelverket kring sekretess kopplas på, hur sekretessärenden bör läggas upp samt hur sekretessprövningar bör göras.

I ett andra pass tittar vi på regelverket kring dataskydd där ett viktigt regelverk att förhålla sig till är dataskyddsförordningen GDPR. När system upphandlas och inrättas behöver de lagliga förutsättningarna vara klarlagda och systemen brukas i enlighet med vad reglerna om dataskydd anger. När personuppgifter behandlas digitalt på annat sätt än i specifika system gäller det också att ha kännedom om vad som är tillåtet och inte.

Du får kunskaper för att sedan kunna göra bedömningar om hur era system och annan digital hantering av personuppgifter bör struktureras upp och säkras för att det ska bli rätt.

Kursen är skapad specifikt för dig som nämndsekreterare, registrator eller arkivarie, men även för dig som kanslichef med mera. Kursen kan även med fördel väljas som ett komplement till tvådagarskursen Utbildning för nämndsekreterare.

Programpunkter

Allmänna handlingar – sekretess

 • Vad är en allmän handling?
 • När förvaras en handling hos kommunen?
 • När är en handling att anse som inkommen?
 • När är en handling att anse som upprättad?
 • Vad är en självständig verksamhetsgren inom nämnden?
 • Om registrering
 • Om arkivering
 • Om utlämnanden
 • Sekretess och sekretessprövningar

Dataskydd

 • Olika typer av personuppgifter
 • Behandling av personuppgifter – vad är det, när är den tillåten, när är den förbjuden?

Kraven på en laglig, korrekt och transparent personuppgiftsbehandling

 • Ändamålsbegränsning
 • Rättsliga grunder
 • Uppgiftsminimering
 • Dataskyddslagen
 • Lite om statistik

Rätten till tillgång/registerutdrag och andra förvaltningsrättsliga ärenden enligt dataskyddsförordningen

 • Hur handlägger man de viktigaste ärendena från ax till limpa?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Natalie Glotz Stade

Kursledare

Natalie Glotz Stade Rådgivare, jurist

Natalie Glotz Stade är jurist och arbetar med juridisk rådgivning på JP Infonet. Hon håller även kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-15:00 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Fördjupningskurs allmänna handlingar, sekretess och dataskydd

Tillfälle: den 16 oktober 2023 09:00-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Fördjupningskurs allmänna handlingar, sekretess och dataskydd

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-15:00 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Fördjupningskurs allmänna handlingar, sekretess och dataskydd

Tillfälle: den 22 maj 2024 09:00-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Fördjupningskurs allmänna handlingar, sekretess och dataskydd

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-15:00 Livesänd Antal platser stacks 3450 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Fördjupningskurs allmänna handlingar, sekretess och dataskydd

Tillfälle: den 11 december 2024 09:00-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Fördjupningskurs allmänna handlingar, sekretess och dataskydd

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om att införa en ny lag om kommunernas ansvar i det brottsförebyggande arbetet.

24 apr 2023

Trots att förtroendevalda kommunpolitiker inte är anställda i arbetsrättslig mening omfattas de ändå av sekretessen i personaladministrativ verksamhet. Det konstaterar kammarrätten i en ny dom. 

7 mar 2023

Regeringen vill bland annat utreda möjligheterna att införa en skyldighet för myndigheter, kommuner och regioner att skicka digital post.

6 feb 2023