Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Europarätt för kommunjurister

Europarätt för kommunjurister

Om kursen

Ungefär 40 procent av vår lagstiftning har sitt ursprung inte i Sveriges riksdag, utan i EU.
Alla EU-länder är vidare anslutna till Europakonventionen och i Sverige gäller den som svensk lag. De europarättsliga regler som är applicerbara på våra kommuner är viktiga, och blir ständigt än viktigare, att behärska. Kommunerna är bundna av europarätten och är skyldiga att se till att den följs i all verksamhet.

Under den här utbildningen får du bättre koll på många av de kommunalrättsligt intressanta
EU-reglerna, liksom de kontexter där Europakonventionen blir aktuell i kommunala sammanhang och processer. Du lär dig även att behärska europarättslig metod, vilket rustar dig inför europarättsliga frågor som uppkommer i den kommunala verksamheten.

För vem passar kursen?

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med juridik i kommunen. Kommunjurist, förvaltningsjurist och processförare är några tänkbara titlar. Men oavsett vad du kallar dig förutsätter vi att du har en juristutbildning eller på annat sätt har skaffat dig en gedigen juridisk kunskap, samtidigt som du konstaterar att det finns mer du måste kunna – och det gör det ju alltid.

Programpunkter

 • Grundläggande kunskap om europarättslig metod (likabehandlingsprincipen, proportionalitetsprincipen, konventionskonform tolkning, EU-rättens företräde m.m.)
 • Grundläggande kunskap om EU:s fördrag och olika typer av rättsakter: förordningar, direktiv, domar och beslut
 • Viktiga avgöranden från EU-domstolen och Europadomstolen med bäring på den kommunala verksamheten
 • Socialrättens (ekonomiskt bistånd m.m.) förhållande till den fria rörligheten
 • Socialrätten och rätten till privatliv enligt art. 8 i Europakonventionen
 • LSS och Europakonventionen
 • LVU i migrationssammanhang och Europakonventionen
 • Ordningsföreskrifter och europarätten
 • Tillämpligheten av artikel 6 i EKMR i kommunens ärendehantering EU-stadgan)
 • Diskrimineringsfrågor (arbetslivsdirektivet m.m.)
 • Dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Är du jurist får du möjligheten att testa Juristpaketet kostnadsfritt. Paketet innehåller en digital rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material du behöver.

Sara Holmström

Kursledare

Sara Holmström Kammarrättsassessor och Doktorand i offentlig rätt

Sara Holmström är doktorand i offentlig rätt vid Uppsala universitet. Tidigare var hon universitetsadjunkt i konstitutionell rätt vid samma universitet.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-15:00 Livesänd Antal platser stacks 4950 kr exklusive moms

Kurs: Europarätt för kommunjurister

Tillfälle: den 3 oktober 2024 09:00-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Europarätt för kommunjurister

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024