Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Gustaf Almkvist

Docent i straffrätt, Uppsala universitet

Gustaf Almkvist är docent i straffrätt vid Uppsala universitet. Han disputerade med avhandlingen ”Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt” i januari 2021.

Vem är du? Berätta om din bakgrund!       

Jag har rört mig lite fram och tillbaka mellan akademin och praktiken sedan jag tog min examen år 2011. Jag hade en mycket givande tid som notarie och hovrättsfiskal, men fick då också möjligheten att parallellt arbeta med att publicera en omarbetad version av min examensuppsats, vilket skedde år 2014 under titeln ”Förverkande av egendom”. Efter att varit ute ett litet tag som tingsfiskal började jag som doktorand i straffrätt vid Uppsala universitet år 2015, men har varit förordnad en del som tingsfiskal även därefter. Nu har jag nyligen lämnat in min avhandling, som handlar om hur de många civilrättsliga begreppen i förmögenhetsbrotten bör förstås, och är tillbaka i domstol för att göra min sista tid som tingsfiskal.

Vilka kommer att vara de stora frågorna inom straffrätten de närmaste åren?

De två tydligaste rörelserna nu är det enorma politiska intresset för straffrätt och det växande inflytandet från EU även på den materiella straffrättens område. I grunden tycker jag att det är rätt så positivt att straffsystemet debatteras mycket, men det finns naturligtvis en risk att känslorna drar iväg alltför mycket. EU-samarbetet skapar stora möjligheter inte minst på det straffprocessuella området, men när det gäller strafflagstiftningen har det också inneburit att mycket arbete måste ägnas åt lagstiftningsprodukter som framstår som ganska främmande för svensk lagstiftningstradition.

Vad ser du som den idag största utmaningen i branscher som påverkas av straffrätt?

En viktig fråga är hur straffprocessen kommer att utvecklas det kommande decenniet. Kommer förundersökningen att få större betydelse, exempelvis med inspelade förhör som sedan spelas upp i domstol? Kommer partsdispositionen att öka? Och kommer formerna för hovrättens prövning att förändras? 

Hur ser du på att skriva analyser för JP Infonet?

Det är ett trevligt format och ska bli roligt att tillsammans med de övriga författarna försöka täcka in det mesta som kommer från HD. För den som arbetar med straffrätt är det ovärderligt att hänga med i HD:s praxis.

Författare i följande tjänster

Gustafs kurser

Kursen ger dig verktyg för att argumentera kring förmögenhetsbrotten: vad de handlar om, de centrala begreppen och hur de förhåller sig till varandra.

Kursledare: Gustaf Almkvist

Kurs: Förmögenhetsbrottens grundläggande systematik – ordning och reda i en svår juridisk materia

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA
Datum ej satt. Anmäl intresse så återkommer vi när det finns.