Kurs

Förmögenhetsbrottens grundläggande systematik – ordning och reda i en svår juridisk materia

Förmögenhetsbrottens grundläggande systematik – ordning och reda i en svår juridisk materia

Om kursen

Vissa förmögenhetsbrott aktualiseras många gånger varje dag i rättsväsendet. Andra är mer ovanliga. Ibland är utgången självklar, men ibland kan juridiken plötsligt kännas besvärlig, oavsett om det rör sig om stöld eller behörighetsmissbruk. Detta bottnar oftast ytterst i att förmögenhetsbrottens systematik och uppbyggnad är en svårtillgänglig materia. Dessutom kan det ibland vara komplicerat att bedöma hur civilrättsliga frågor ska hanteras vid tillämpningen av förmögenhetsbrotten.

Kursens mål är att ge dig som deltagare verktygen för att argumentera självständigt kring förmögenhetsbrotten: vad de handlar om, hur de centrala begreppen ska förstås, hur brottstyperna förhåller sig till varandra och vad som står på spel i olika gränsdragningsfrågor.

Kursen genomförs under en heldag. Genomgångar med utrymme för frågor och erfarenheter varvas med många praktiska exempel som vi diskuterar tillsammans.

Kursen riktar sig till dig som arbetar som jurist/advokat med brottmål.

Programpunkter

 • Hur fungerar det egentligen med besittningstagande och butikstillgrepp?
 • Vad innebär alla olika varianter av häleri och häleriförseelse?
 • Vad krävs för förskingring eller olovligt förfogande över pengar, och vad är skillnaden mellan sak- och fordringsförskingring?
 • Vad innebär missbruk av en förtroendeställning vid trolöshet mot huvudman?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Straffrättsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Gustaf Almkvist

Kursledare

Gustaf Almkvist Jur.dr, universitetslektor i straffrätt

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Förmögenhetsbrottens grundläggande systematik – ordning och reda i en svår juridisk materia

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom straffrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Straffrättsnet

  Tjänsten för dig som arbetar som försvarsadvokat, målsägandebiträde, åklagare, domare eller forskar inom straffrätt.
 • JP RättsfallsnetBrottmål

  JP Rättsfallsnet–Brottmål ger dig tillgång till alla domar inom straffrättsområdet.
 • JP RättsfallsnetLRV

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar som har avgjorts med stöd av lagen om rättspsykiatrisk vård.

Nyheter

I ”Glassplittret i väskan” kommer HD fram till att en kvinna som berättat om en annan persons brottslighet ska få strafflindring. Vår expert Dennis Martinsson funderar över vad som – trots att strafflindringsgrunden är ny – egentligen framkommer i det aktuella avgörandet.

24 maj 2023

Regeringen föreslår bland annat att det ska införas ett nytt brott i terroristbrottslagen med beteckningen deltagande i en terroristorganisation. 

27 apr 2023

”Fentanylstölden” är ett i raden av avgöranden som behandlar frågan om strafflindring efter beaktande av de så kallade billighetsskälen i 29 kap. 5 § brottsbalken. 

27 apr 2023