hammer lagkommentar till lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Lagkommentaren är skriven av f.d. generaldirektör för Utlänningsnämnden Håkan Sandesjö. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) innehåller bestämmelser om bistånd till utlänningar som ansökt om uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande. LMA är också tillämplig bland annat på utlänningar som ansökt om och beviljats uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv. Bistånd i form av logi, bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag lämnas endast under förutsättning att utlänningen är registrerad på en förläggning som drivs av Migrationsverket. LMA innehåller också bestämmelser om rätt till sysselsättning för den som omfattas av lagen.

Migrationsverket har huvudansvaret för mottagandet av utlänningar som omfattas av LMA. I vissa fall får kommuner anordna boenden. Migrationsverket har också huvudansvaret för att bistånd lämnas. LMA innehåller även bestämmelser om bland annat begränsningar i rätten till bistånd, nedsättning av dagersättning och överklagande till förvaltningsdomstol.

I denna lagkommentar till LMA redovisas under varje paragraf relevanta förarbetsuttalanden, rättspraxis och doktrin. Kommentaren vänder sig till de myndigheter och domstolar som tillämpar lagen men också till handläggare inom socialtjänsten och andra som i sin verksamhet kommer i kontakt med dessa frågor.

Håkan Sandesjö är en av landets ledande experter inom migrationsrättens område. Han har bland annat arbetat som domare, rättssakkunnig och expeditionschef inom Regeringskansliet samt generaldirektör för Utlänningsnämnden. Han har också medverkat i ett stort antal statliga utredningar. Håkan Sandesjö har ingående kunskaper om lagstiftningsfrågor och skriver lagkommentarer till ett flertal lagar för JP Infonet. 

Författare

Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Migrationsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med rättsområdet på advokatbyrå, domstol eller myndighet.
  • JP RättsfallsnetMigration

    Rättsfallstjänsten ger dig tillgång till alla domar från migrationsdomstolarna.
  • Lagkommentar till utlänningslagen

    Lagkommentaren är skriven av rättschefen Alexandra Wilton Wahren, kammarrättsrådet Björn Berselius, rättssakkunnig Christiana Lyrestam, professor Rebecca Thorburn Stern och docent Simon Andersson.

Nyheter

Patrik Bremdal har skrivit en ny lagkommentar till medborgarskapslagen. I den här intervjun berättar han mer om sig själv och sitt arbete med kommentaren.

18 jan 2023

I den här analysen redogör Håkan Sandesjö för de ersättningar som finns när det gäller mottagandet av ensamkommande barn och unga.

24 mar 2020

Förra året ansökte 11 745 ungdomar om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Hittills har strax över 5 200 personer fått sin ansökan godkänd.

15 jan 2019