Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till lagen om totalförsvar och höjd beredskap

Lagkommentaren är skriven av Tormod Johansen och den beskriver det aktuella rättsläget samt behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om totalförsvar och höjd beredskap

De senaste årens arbete med att återuppbygga totalförsvaret efter den så kallade strategiska pausen fortsätter med ökad intensitet. Det har lett till ett ökat behov för många organisationer att hålla sig ajour med rättsutvecklingen och de redan existerande krav, befogenheter och begränsningar av befogenheter som lagstiftningen anger.

Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap är en nyckellag i den svenska regleringen av både det civila och militära försvaret. Den berör statliga, regionala och kommunala myndigheter, men också privata aktörer inom näringsliv och den ideella sektorn. Som anges i lagens 1 § innefattar totalförsvaret under högsta beredskap all samhällsverksamhet som ska bedrivas.

Lagkommentaren beskriver grundläggande begrepp som totalförsvar, skärpt och högsta beredskap, och de övergripande kraven som ställs på både det allmänna och privata i ett sådant läge. Hänvisningar görs till andra författningar och förordningar som är aktuella när det gäller såväl förberedelser inför som verksamhet under höjd beredskap.

Författare

Tormod Johansen

Jur.dr vid Göteborgs universitet

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom ordning och säkerhet:

Se vår integritetspolicy