Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till ordningslagen

Lagkommentaren är skriven av f.d. generaldirektör för Utlänningsnämnden samt tillförordnad Konsumentombudsman och Diskrimineringsombudsman Håkan Sandesjö.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till ordningslagen

Ordningslagen från 1993 innehåller bestämmelser om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och bestämmelser om allmän ordning och säkerhet vid sådana arrangemang. Begreppet allmän sammankomst är nära förbundet med mötes- och demonstrationsfriheten enligt regeringsformen och omfattar till exempel demonstrationer, föreläsningar och föredrag samt teaterföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk. Offentliga tillställningar, till exempel tävlingar och uppvisningar i sport och idrott, danstillställningar, tivolinöjen och marknader, omfattas inte av regeringsformens regler om mötes- och demonstrationsfrihet.

För att betecknas som en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning krävs att sammankomsten eller tillställningen anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får i regel inte anordnas på offentlig plats utan tillstånd av Polismyndigheten. I vissa fall räcker det med en anmälan. Med offentlig plats avses allmänna vägar, gator, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats.

I ordningslagen finns också bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats och vid vissa anläggningar och verksamheter. Till exempel finns krav på att brister på byggnader, ställningar, skyltar och liknande anordningar som medför risk för skada på personer eller egendom på offentlig plats, ska avhjälpas utan oskäligt dröjsmål. Särskilda krav gäller bland annat vid schaktningsarbeten och vid användning av pyrotekniska varor. En kommun får meddela ytterligare föreskrifter som behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet på offentlig plats. Normalt krävs tillstånd för att använda en offentlig plats på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för. Lagen reglerar även frågor som rör ordning och säkerhet i kollektivtrafiken och vid idrottsarrangemang som anordnas för allmänheten.

I denna lagkommentar till ordningslagen redovisas under varje paragraf relevanta förarbetsuttalanden, rättspraxis och doktrin. Kommentaren vänder sig i första hand till de myndigheter och domstolar som tillämpar lagen. Kommentaren kan också vara en informationskälla för journalister och andra som vill fördjupa sig i ämnet.

Författare

Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom ordning och säkerhet:

Se vår integritetspolicy