Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till säkerhetsskyddslagen

Lagkommentaren är skriven av f.d. generaldirektör för Utlänningsnämnden samt tillförordnad Konsumentombudsman och Diskrimineringsombudsman Håkan Sandesjö.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till säkerhetsskyddslagen

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) gäller för den som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd (säkerhetskänslig verksamhet). Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet (verksamhetsutövare) ska utreda behovet av säkerhetsskydd (säkerhetsskyddsanalys) och vidta de åtgärder som behövs för säkerhetsskyddet. Säkerhetsskyddslagen innehåller bestämmelser om säkerhetsskyddsklassificering samt krav på säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass av den som deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Vidare finns bestämmelser om registerkontroll, särskild personutredning och krav på att en verksamhetsutövare i vissa fall ska ingå säkerhetsskyddsavtal i samband med att en annan aktör får tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Tillsynsmyndigheterna, till exempel Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Transportstyrelsen, utövar tillsyn över att verksamhetsutövare följer regelverket.

I denna lagkommentar till säkerhetsskyddslagen redovisas under varje paragraf relevanta förarbetsuttalanden, rättspraxis och doktrin. Kommentaren vänder sig till de myndigheter och domstolar som tillämpar lagen men också till verksamhetsutövare och andra som i sin verksamhet kommer i kontakt med frågor som berörs av säkerhetsskyddsfrågor.

Håkan Sandesjö är en av landets ledande experter inom migrationsrättens område. Han har bland annat arbetat som domare, rättssakkunnig och expeditionschef inom Regeringskansliet samt generaldirektör för Utlänningsnämnden. Han har också medverkat i ett stort antal statliga utredningar. Håkan Sandesjö har ingående kunskaper om lagstiftningsfrågor och skriver lagkommentarer till ett flertal lagar för JP Infonet. 

Författare

Håkan Sandesjö

F.d. generaldirektör Utlänningsnämnden samt t.f...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom ordning och säkerhet:

Se vår integritetspolicy