Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till utlänningslagen

Lagkommentaren är skriven av rättschefen Alexandra Wilton Wahren, kammarrättsrådet Björn Berselius, rättssakkunnig Christiana Lyrestam, professor Rebecca Thorburn Stern och docent Simon Andersson.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till utlänningslagen

Med den nya utlänningslagen (2005:716) som trädde i kraft den 31 mars 2006 infördes en ny instans- och processordning för utlänningsärenden. Den ersatte 1989 års utlänningslag som i sin tur ersatte 1980 års utlänningslag. Sedan dess har utlänningslagen ändrats åtskilliga gånger, både för att genomföra nya EU-direktiv och till följd av en ändrad migrationspolitik. 

I kommentaren behandlas ingående utlänningslagens bestämmelser paragraf för paragraf. Kommentaren innehåller en redogörelse för lagstiftarens intentioner med lagen och information om hur den har tillämpats av främst Migrationsöverdomstolen. Eftersom lagen i stora delar bygger på EU-direktiv innehåller kommentaren även hänvisningar till centrala avgöranden från EU-domstolen. Det finns även hänvisningar till andra relevanta rättskällor såsom Europadomstolens avgöranden och UNHCR:s handböcker och riktlinjer. 

Kommentaren vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning har att hantera frågor om utlänningars rätt att vistas i Sverige. Som exempel kan nämnas anställda vid Migrationsverket, landets migrationsdomstolar och Polismyndigheten samt inte minst de advokater och andra jurister som förordnas som offentliga biträden i dessa mål. Även för andra som behöver orientera sig om asylfrågor, anhöriginvandring och andra migrationsrättsliga frågor utgör kommentaren en nyttig vägledning.

Kommentaren uppdateras fortlöpande med fler kapitel och även regelbundet med nytillkomna avgöranden från Migrationsöverdomstolen och efter lagändringar.

Författarna till kommentaren har sin bakgrund från lagstiftningsarbetet, praktisk tillämpning på myndighet och domstol samt från akademin.

Under produktion

Denna lagkommentar är delvis publicerad och innehåller kommentarer till paragrafer i flera kapitel. De återstående kapitlen kommer att publiceras löpande. 

Författare

Alexandra Wilton Wahren

Rättschef Justitiedepartementet

Björn Berselius

Kammarrättsråd i Migrationsöverdomstolen

Christiana Lyrestam

Ämnesråd, Justitiedepartementet

Rebecca Thorburn Stern

Professor vid Uppsala universitet

Simon Andersson

Doktor och universitetslektor vid Stockholms...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom migrationsrätt:

Se vår integritetspolicy