Christiana Lyrestam

Rättssakkunnig i Justitiedepartementet

Christiana Lyrestam är rättssakkunnig vid enheten för migrationsrätt i Justitiedepartementet.

Författare i följande tjänster