Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Avtalsrätt och statsstöd för jurister i kommunen

Avtalsrätt och statsstöd för jurister i kommunen

Om kursen

Kommuner och regioner ingår dagligen en rad olika avtal. Många av dem finns i ett kommersiellt sammanhang, till exempel i samband med offentlig upphandling. Andra avtal ingås som ett led i att samverka och samarbeta med andra kommuner och aktörer för att skapa nytta för kommunmedlemmarna.

Att skapa tydliga och fungerande avtal är naturligtvis av stor betydelse. Risken är annars att kommunen dras in i dyra och tidskrävande processer eller att kommunen inte får de tjänster eller varor som den faktiskt betalar för.

Kommuner och regioner har också ett uppdrag att främja närings-, kultur- och föreningslivet i den egna kommunen eller regionen. Inom ramen för det är det vanligt att på olika sätt ge stöd till företag, föreningar och andra aktörer och det måste ske i enlighet med EU:s statsstödsregler och det kommunala regelverket. Om stödgivning inte sker på rätt sätt måste kommunen återbetala stödet.

Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om hur du ska utforma och tolka avtal och hur det statsstödsrättsliga regelverket fungerar. Kursen kommer att behandla juridiken på ett högst praktiskt sätt – hela tiden fast förankrad i den kommunala myllan – men också sätta in den i ett större sammanhang.

För vem passar kursen?

Utbildningen är tänkt för dig som arbetar med juridik i kommunen. Vi ställer inga krav på att du avlagt någon examen, men för att få ut mesta möjliga av kursen talar mycket för att du har en del erfarenhet av detta rättsområde.  

Programpunkter

 • Hur påverkar kommunal- och speciallag innehållet i olika avtal?
 • Vad bör man tänka på i samband med att avtal utformas?
 • Om avtalet prövas i domstol, hur kommer det att tolkas?
 • Vem i kommunen bestämmer om innehållet i ett avtal?
 • Kan ett avtal skrivas på engelska?
 • Vad är statsstöd och varför är det viktigt för kommuner?
 • Hur definieras statsstöd inom EU-rätten och skiljer sig detta begrepp från kommunallagens stödbegrepp?
 • När får statsstöd lämnas och vilka undantag finns utöver undantagen i de minimis-förordningen?
 • Vilka konsekvenser får det om statsstöd lämnas i strid med gällande regelverk?
 • Vad gäller i gränslandet mellan statsstöd och offentlig upphandling?
 • Kan skiljeförfarande användas trots offentlighetsprincipen?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Är du jurist får du möjligheten att testa Juristpaketet kostnadsfritt. Paketet innehåller en digital rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material du behöver.

Patrik Kastberg

Kursledare

Patrik Kastberg Bitr. chefsjurist, Region Skåne

Patrik Kastberg jobbar som regionjurist på Region Skåne där han har ett särskilt ansvar föraktiebolags- och kommunalrätt. Han håller utbildning inom offentlig förvaltning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-15:00 Livesänd Antal platser stacks 4950 kr exklusive moms

Kurs: Avtalsrätt och statsstöd för jurister i kommunen

Tillfälle: den 18 oktober 2024 09:00-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Avtalsrätt och statsstöd för jurister i kommunen

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024