Caroline Hellström

Jurist vid Statens institutionsstyrelse

Caroline Hellström tog sin jur. kand. i Stockholm 2005 och blev assessor i Svea hovrätt 2014. 2015 började hon som föredragande hos Riksdagens ombudsmän (JO) och har framför allt arbetat med ärenden som rör socialtjänsten. Sedan september 2019 är hon jurist vid Statens institutionsstyrelse (SiS).

Caroline skriver tillsammans med Carl-Gustaf Tryblom kommentarer till lagstiftningen om tvångsvård av unga (LVU) och tvångsvård av missbrukare (LVM). 

Författare i följande tjänster