Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Mark Klamberg

Professor i folkrätt på Stockholms universitet

Mark Klamberg är professor i folkrätt vid Stockholms universitet och biträdande föreståndare för Stockholm Centre for International Law and Justice. Han har tjänstgjort som lektor och docent i folkrätt vid Uppsala universitet samt innehaft forskartjänst vid juridiska fakulteten vid University of Oxford och dess college Christ Church.

Vem är du? Berätta om din bakgrund!

Jag är uppvuxen i Lund och flyttade till Stockholm i samband med att jag slutfört mina universitetsstudier. Jag är gift med Birgitta och har två döttrar.

Vilka kommer att vara de stora frågorna inom folkrätten de närmaste åren?

Kriget mellan Ryssland och Ukraina överskuggar för närvarande mycket annat. Det finns spänningar inom flera områden som är av gemensamt intresse för världssamfundet, däribland internationell straffrätt, cyberrätt och reglering av artificiell intelligens, handel och valutafrågor.

Vad ser du som den idag största utmaningen i branscher som påverkas av folkrätten?

Utöver kunskap och färdigheter att hantera svensk rätt krävs det alltmer att hänsyn tas till internationella förhållande och att folkrätten allt oftare blir en del av rättsförhållanden och processer.

Hur ser du på att skriva analyser för JP Infonet?

Det är ett bra sätt för mig att på kort tid tvingas ta ställning till aktuella och intressanta avgöranden, med förhoppning att det bidrar både till mina mer långsiktiga forskningsintressen och JP Infonets läsare.

Författare i följande tjänster