Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till järnvägstrafiklagen

Kommentaren till järnvägstrafiklagen och CIM, bihang B, är skriven av Anders Wainikka. Kommentaren fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till järnvägstrafiklagen

Järnvägstrafiklagen (2018:181) ersatte den 1 juli 2018 den gamla järnvägstrafiklagen (1985:192) och lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik. Merparten av reglerna bygger på fördraget om internationell järnvägstrafik av den 9 maj 1980 i dess lydelse enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999 (COTIF 1999). 

Genom järnvägstrafiklagen inkorporeras merparten av bihangen till COTIF 1999 avseende avtal om person eller godstransport (CIV, bihang A till COTIF 1999 respektive CIM, bihang B till COTIF 1999) och avtal om nyttjande av vagnar eller infrastruktur i järnvägstrafik (CUV, bihang D till COTIF 1999 respektive CUI, bihang E till COTIF 1999). Genom lagen inkorporeras även artiklarna 9 § 1, 9 § 2, 9 § 5, 11, 12 samt 32 i grundfördraget COTIF 1999.

Genom järnvägstrafiklagen tydliggörs också att bestämmelserna i EU:s tågpassagerarförordning (2021/782) ska vara tillämpliga när den förordningen är tillämplig. Även infrastrukturförvaltarens ansvar behandlas i järnvägstrafiklagen.

I denna kommentar behandlas lagens paragrafer kronologiskt och i en koncentrerad form. Löpande hänvisningar sker till förarbeten, litteratur och rättspraxis. Då lagen är tämligen ny är dock rättspraxis på området mycket sparsmakad. 

Sverige tillträdde COTIF 1999 genom lagen (2015:338) om internationell järnvägstrafik under 2015 då merparten av COTIF 1999 och dess bihang inkorporerades i svensk rätt. CIM, som utgör bihang B, behandlar avtal om transport av gods på järnväg. Från den 1 juli 2018 är CIM inkorporerat genom järnvägstrafiklagen (2018:181).

I denna kommentar behandlas CIM:s artiklar kronologiskt och i en koncentrerad form. Löpande hänvisningar sker till förarbeten, litteratur och rättspraxis. Rättspraxis från Sverige på området är dock mycket sparsmakad varför även rättspraxis från andra länder tas upp, främst från Tyskland, Frankrike, Belgien och Finland. 

Kommentaren vänder sig till jurister och andra som behöver orientering och vägledning i järnvägstrafikregleringen.

Författare

Anders Wainikka

Jur.kand., högskoleadjunkt i juridik

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom transporträtt och trafikrätt:

Se vår integritetspolicy