Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till patientskadelagen

Lagkommentaren är skriven av David Johansson och den beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till patientskadelagen

I Sverige drabbas varje år över 100 000 patienter av vårdrelaterade skador. Patientskadelagen (1996:799) reglerar patienters rätt till ersättning vid skador i samband med hälso- och sjukvård. Lagen trädde i kraft 1997 och innehåller även bestämmelser om patientförsäkring, som alla vårdgivare är skyldiga att teckna. Patientskadelagen bygger i grunden på den frivilliga patientförsäkringen, som infördes redan 1975. Sedan lagens ikraftträdande har ett antal viktiga förändringar gjorts. Till exempel omfattas numera patienter som har drabbats av skador till följd av estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar.

Genom patientskadelagen ges den patient som har drabbats av en skada möjligheten att begära ersättning direkt från försäkringsgivaren i stället för att väcka skadeståndstalan gentemot vårdgivaren. Lagens bestämmelser täcker såväl personskador som följdskador som har orsakats av fel i vården, även i situationer där vårdgivaren inte har agerat oaktsamt. I lagen finns emellertid flera begränsningar beträffande när det föreligger ett ersättningsansvar och hur långt ansvaret sträcker sig.

I lagkommentaren behandlas patientskadelagens bestämmelser paragraf för paragraf. Även skadeståndsrättsliga regler och principer som blir styrande för tolkningen av patientskadelagens bestämmelser behandlas i kommentaren. Kommentaren riktar sig till jurister och andra personer som i sitt arbete hanterar frågor om patientskador.

Författare

David Johansson

Jur. dr, universitetslektor vid Karlstads...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom ersättningsrätt:

Se vår integritetspolicy