Kurs

Öppna data-lagen och dess legala krav

Öppna data-lagen och dess legala krav

Om kursen

Den 1 augusti 2022 trädde öppna data-lagen ikraft. I och med detta kommer aktörer inom offentlig sektor (men även vissa offentligt styrda organ och offentliga företag) få utökade krav för att tillhandahålla öppna data. Strängare balansering mot GDPR, säkerhetsskyddslagen samt OSL kommer framöver att krävas vilket leder till att öppna data-lagen kan bli komplex att tillämpa.

Denna kurs ger dig kunskapen och verktygen som krävs för tillämpning av de nya vardagliga arbetsuppgifter som tillkommer med implementeringen av lagen.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom den offentliga sektorn med frågor kopplade till digitalisering, tjänsteutveckling och IT-säkerhet. Den riktar sig även till dig som jurist eller dig som på annat sätt i dag arbetar med GDPR och OSL.

Programpunkter

 • Öppna data-lagens syfte
 • Vad innebär skyldigheten att tillhandahålla öppna data?
 • Begreppen öppna data och värdefull datamängd
 • Vad innebär det att det alltid ska finnas en annan rätt att få tillgång?
 • Vilka omfattas av kraven? Begreppen myndighet, offentligt styrt organ och offentlig myndighet
 • Hur hanterar man gränsdragningar mot tryckfrihetsförordningen och OSL?
 • Hur hanterar man öppna data-lagen samtidigt som säkerhetsskyddslagen och GDPR?
 • Specialreglering för forskning
 • När får man ta ut avgifter? Formkrav?
 • Vilka formkrav finns och vem ska tillämpa dem?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kursen får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP ITnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Monika Wendleby

Kursledare

Monika Wendleby Jurist, managementkonsult och författare av GDPR-böcker

Monika Wendleby är en välrenommerad jurist och managementkonsult inom dataskyddsområdet. Hon har en bred statlig erfarenhet och har bland annat arbetat i många år som kammarrättsråd och rådman samt varit både sekreterare och expert i statliga utredningar. Monika är även en välkänd författare och föreläsare. Hon håller utbildning inom dataskydd för JP Utbildning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-13:30 Livesänd Antal platser stacks 3690 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Öppna data-lagen och dess legala krav

Tillfälle: den 16 maj 2024 09:30-13:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Öppna data-lagen och dess legala krav

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Kurs i Stockholm

Kurs i Stockholm

09:30-13:30 Stockholm Antal platser stacks 3990 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Öppna data-lagen och dess legala krav

Tillfälle: den 16 maj 2024 09:30-13:30 i Stockholm

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Öppna data-lagen och dess legala krav

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom it-rätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP ITnet

  Informationstjänsten för dig som arbetar med juridiska frågor inom IT och dataskydd.
 • Rådgivning inom dataskydd

  Behöver du vägledning i frågor som rör GDPR och dataskydd? Våra specialiserade jurister hjälper gärna till.
 • Rådgivning inom drönarjuridik

  Använder ni drönare i verksamheten och behöver hjälp att hantera regler och säkerhet? Vi har experter inom alla områden som berörs.

Nyheter

Hur vet man när man ska genomföra en konsekvensbedömning och när det är aktuellt att göra en informationsklassning? Här redogör vi för vad som gäller.

14 nov 2023

I denna analys går vår expert Didrik Värmon igenom frågan i ljuset av ett rättsligt ställningstagande från Finansinspektionen (FI 2023:1).

13 nov 2023

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över grundlagsskyddet för vissa söktjänster som offentliggör personuppgifter. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2024.

13 nov 2023