Logga in

Glömt ditt lösenord?

Kurs

Våtmarken och juridiken

Våtmarken och juridiken

Om kursen

Denna halvdagskurs innehåller en rättslig genomgång av våtmarker i Sverige. Kursledaren kommer att utförligt förklara hur våtmarker regleras, vad områdena innebär och betyder i teori samt praktik och vilka praktiska konsekvenser ett sådant område har. Kursen innehåller även en genomgång av rättspraxis om våtmarker.

Målet med kursen är att du som deltagare efter avslutad kurs ska känna till hur våtmarker regleras i Sverige. Du ska kunna känna dig trygg i hur och varför dessa marker etableras samt bevakas. Dessutom inringas intressekonflikter som kan uppstå i och med frågan om våtmarker.

Kursen är mycket användbar för dig som arbetar på en länsstyrelse och ska hantera frågor om våtmarker. Den är även nyttig för dig som är verksam vid en myndighet, t.ex. Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen eller Jordbruksverket och har funderingar om våtmarkernas rättsliga reglering och effekter. Kursen är relevant för dig som arbetar inom en kommun eller intresseorganisation men är även högaktuell för dig som arbetar på ett företag där du som anställd bör ha kännedom om våtmarker, exempelvis om du arbetar på ett vindkraftsprojekt eller andra plan- och byggexploateringar.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig specifikt till dig som jurist, advokat, miljökonsult, handläggare eller beslutsfattare som arbetar med våtmarksfrågor. Kursen har en juridisk inriktning, men den passar även icke-​jurister som har ett intresse för miljöfrågor.

Programpunkter

  1. Vad är en våtmark?

  2. Regleringen av våtmarker

  3. Etablering och konflikter

  4. Övningar och diskussioner
    Case-övningar med tillhörande diskussioner för att fånga upp utbildningens kontenta.

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Miljönet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

John Woivalin

Kursledare

John Woivalin Biträdande jurist, Alrutz’ Advokatbyrå AB

John Woivalin arbetar som biträdande jurist på Alrutz’ Advokatbyrå och har tidigare erfarenhet som juridisk rådgivare inom miljörätt på JP Infonet.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Våtmarken och juridiken

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy
Skicka anmälan

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom miljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Dagvattenjuridik
Avfallslagstiftningen

Tjänster

Nyheter

Europeiska unionens råd antog i mars ett förslag till direktiv om företags ansvar för deras påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. Vi har analyserat förslaget här.

10 apr 2024

I den här analysen förklarar Sara Magnéli hur klimatanpassade avtal kan användas som ett centralt verktyg i klimatomställningen.

9 apr 2024

Regeringen har presenterat sin proposition Energipolitikens långsiktiga inriktning. I denna analys går klimatexperten Mattias Goldmann igenom förslagen och den fortsatta processen.

4 apr 2024