Kurs

Fördjupningskurs i arkivering – fokus på e-arkiv

Fördjupningskurs i arkivering – fokus på e-arkiv

Om kursen

Kursen ger dig kunskap i att ta fram en informationshanteringsplan för din organisation. Du får även redskap för hur du kan tänka kring arkivering av digital information – e-arkivering.

Vi börjar med att tillsammans öva på att ta fram en informationshanteringsplan, för att därefter gräva oss in på djupet av de lagar och regler som gäller för den moderna informationshanteringen samt vilka krav som ställs för digital långtidslagring.

Kursen förutsätter att du gått kursen Arkivering – en juridisk grundkurseller har annan tidigare kunskap från området. Den förutsätter att du har grundläggande kunskaper inom arkiv och lagstiftnings området.

För vem passar kursen?

Denna fördjupningskurs i arkivering vänder sig till dig som arbetar med arkiv i ditt yrke men saknar formell arkivutbildning.

Programpunkter

 • Introduktion och presentation
 • Fördjupning kring lagar och regler för modern informationshantering
 • Informationshanteringsplanens beståndsdelar
 • Projekt för att ta fram en informationshanteringsplan
 • Krav och projekt för digital långtidslagring
 • Frågor och avslut

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Lars Lundqvist

Kursledare

Lars Lundqvist Arkivarie

Lars Lundqvist har arbetat som arkivarie sedan mitten av 1990-talet och sedan många år med utbildningar. Sedan 2004 har han arbetat som arkivkonsult med uppdrag inom kommuner och statliga myndigheter, likväl som privata företag och stiftelser.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-15:00 Livesänd Antal platser stacks 4750 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Fördjupningskurs i arkivering – fokus på e-arkiv

Tillfälle: den 16 maj 2024 09:00-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Fördjupningskurs i arkivering – fokus på e-arkiv

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy
Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:00-15:00 Livesänd Antal platser stacks 4750 kr exklusive moms

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Kurs: Fördjupningskurs i arkivering – fokus på e-arkiv

Tillfälle: den 9 december 2024 09:00-15:00 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor

Kurs: Fördjupningskurs i arkivering – fokus på e-arkiv

Skicka in er förfrågan här så hjälper vi till med en gruppbokning.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Förvaltningsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med förvaltningsrättsliga frågor såväl inom privat som offentlig verksamhet.
 • JP RättsfallsnetKommunallagen

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar på området. För dig som arbetar med kommunalrättsliga frågor är tjänsten ett värdefullt stöd.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.

Nyheter

Målet gällde rätten att ta del av en handling. En myndighet hade delat en handling via en extern molntjänst inom ramen för myndighetens interna arbete. Ta del av HFD:s bedömning här. 

26 feb 2024

Frågan i målet är om den av fullmäktige valda beslutsordningen har lett till att beslutet om budgeten inte har kommit till på lagligt sätt. Läs domstolens bedömning!

26 feb 2024

Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet överlämnade i början av januari sitt betänkande till regeringen. I förslaget föreslås bland annat att ett nytt brott – förolämpning mot tjänsteman – införs.

22 jan 2024