Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till lagen om äganderättsutredning och legalisering

Lagkommentaren är skriven av Monica Nebelius Lüning. Kommentaren fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om äganderättsutredning och legalisering

I Sverige finns mark som inte har klara ägandeförhållanden. För att hantera den problematik som kan uppkomma i de fallen används lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering. Den hanterar bland annat hur frågorna hanteras vid lagfartssammanträden och hur Lantmäteriet ska hantera frågor om legalisering.

I denna lagkommentar kommenteras lagen om äganderättsutredning och legalisering, också kallad ÄULL, paragraf för paragraf. Kommentaren innehåller en redogörelse för lagstiftarens intentioner med lagen och de få prejudicerande avgöranden som finns i frågorna.

Kommentaren uppdateras regelbundet, både med nytillkomna domar och med eventuella lagändringar.

Kommentaren vänder sig till jurister och andra som i sin yrkesutövning har att hantera frågor om fastighetsbildning och lagfartsfrågor. Som exempel kan nämnas anställda vid Lantmäteriet Fastighetsbildning och Fastighetsinskrivning och kommunala myndigheter. På den privata marknaden kan nämnas jurister och lantmätare vid markbyråer och advokatbyråer.

Monica Nebelius Lüning

Senior jurist, Ludvig & Co

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom fastighetsrätt och samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag om åtgärder för tryggare bostadsområden. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2024.

30 maj 2024

Ändringarna innebär att ett Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara en förutsättning för att en ansökan om bearbetningskoncession ska kunna beviljas.  

22 apr 2024

Regeringen tillsätter nu en samordnare med uppdrag att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter.

25 mar 2024