Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till lagen om skuldsanering

Lagkommentaren är skriven av professor Annina H. Persson och juris. dr. Ann-Sofie Henrikson. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om skuldsanering

Lagen (2016:675) om skuldsanering, som trädde i kraft 1 november 2016, syftar till att en svårt överskuldsatt gäldenär helt eller delvis ska kunna befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen. Den ursprungliga skuldsaneringslagen (1994:334) trädde i kraft den 1 juli 1994. Lagen reviderades en första gång år 2006 (2006:548) och var i kraft 1 januari 2007 till 31 oktober 2016. Skuldsanering har sedan införandet varit ifrågasatt och omdiskuterat. Rädslan för att den allmänna betalningsmoralen ska försämras i samhället ställs fortfarande mot att antalet svårt skuldsatta blir fler. De senaste årens ändringar av lagen, samt nya avgöranden från Högsta domstolen som beviljat skuldsanering, talar dock för att skuldsanering har blivit en mer accepterad företeelse i samhället.

I kommentaren behandlas ingående skuldsaneringslagens bestämmelser paragrafvis om till exempel villkoren för skuldsanering, ansökans innehåll, handläggningen av ansökan, innehållet i skuldsaneringen samt överklagande av kronofogdemyndighetens beslut.   

Annina H. Persson

Professor i fastighetsjuridik, Institutionen...

Ann-Sofie Henrikson

Juris. dr. vid Juridiska institutionen Umeå...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom insolvensrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

HD beviljade resning av AD 2022 nr 26 i ”Emmabodas resningsansökan”. I denna analys undersöker vår expert Jonatan Schytzer det rättsfallet.

15 mar 2024

Frågan rörde om Kronofogdemyndigheten med befriande verkan har utbetalt belopp till annan än den skattskyldige grundat på ett bedrägeri. Domen analyseras av advokat Börje Leidhammar.

15 mar 2024

I princip sedan lagen om företagsrekonstruktion trädde i kraft har det diskuterats hur den kan förbättras. Här analyserar Jonatan Schytzer tre särskilt viktiga förslag i EU:s rekonstruktionsdirektiv.

8 apr 2021