Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till patientlagen

Lagkommentaren är skriven av Linda Larsson. Här görs en noggrann granskning av samtliga bestämmelser som ger läsaren en översikt över regleringarnas innehåll, uppkomst och betydelse i det praktiska hälso- och sjukvårdsarbetet.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till patientlagen

Patientlagen (PL) syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen bygger huvudsakligen på de skyldigheter som vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen har och innehåller bestämmelser som rör patientens möjlighet till inflytande i hälso- och sjukvården eller som har direkt betydelse för vårdens utformning.

Patientlagen reglerar bland annat möjligheten att välja öppen vård både inom sin egen hemregion och i andra regioner. Lagen innehåller även centrala regleringar om information till patienten och på vad sätt den ska ges gällande samtycke, tillgänglighet och ny medicinsk bedömning. Patientlagen innehåller även specifika bestämmelser kopplat till bland annat barn i hälso- och sjukvården, fast läkarkontakt och skyldigheten för hälso- och sjukvårdspersonalen att skriva intyg.

I lagkommentaren görs en grundlig genomgång av PL:s samtliga bestämmelser som ger läsaren en gedigen genomgång av regleringarnas innehåll, uppkomst och betydelse i det praktiska hälso- och sjukvårdsarbetet. Kommenteraren uppdateras regelbundet med eventuella lagändringar och nytillkommen praxis. 

Lagkommentaren vänder sig till såväl jurister som andra yrkesverksamma som tjänstemän, vårdpersonal samt förtroendevalda som arbetar med eller kommer i kontakt med det hälso- och sjukvårdsrättsliga regelverket.

Författare

Linda Larsson

Regionjurist i Region Skåne, Linda Larsson...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom hälso- och sjukvårdsrätt:

Se vår integritetspolicy