Kurs

Korruption vid offentlig upphandling

Korruption vid offentlig upphandling

Om kursen

Denna kurs presenterar relevant lagstiftning om offentlig upphandling tillsammans med de bestämmelser som specifikt blir aktuella vid korruptionsfrågor. Detta rör sig om bestämmelserna i brottsbalken om mutor samt i förvaltningslagen och kommunallagen om jäv. Vi behandlar även jäv vid marknadsdialog och upprättande av upphandlingsdokument, gränserna för och lämpligheten av gåvor och representationsluncher, sekretess före, under och efter upphandlingen samt de medel och möjligheter som finns för att motarbeta korruption.

Efter avslutad kurs kan du förvänta dig att ha en förbättrad kunskap om bestämmelserna om korruption i svensk lagstiftning. Du kommer även att lämna kursen med bättre färdigheter i att identifiera förekomsten av korruption i offentlig upphandling och ha förmåga att bedöma lagligheten av olika typer av förfaranden ur ett korruptionsperspektiv.

För vem passar kursen?

Kursen riktar sig till dig som vill få kunskap om vad som utgör korruption i offentlig upphandling och vilka bestämmelser som finns, men även till dig som vill lära dig mer om möjligheterna att agera mot korruption. Du behöver inga förkunskaper i ämnet för att kunna gå denna kurs.

Programpunkter

 • Begreppet korruption i offentlig upphandling
 • Gränser för gåvor och representation
 • Bestämmelserna om mutor och andra gynnanden
 • Leverantörers rättigheter och skyldigheter
 • Uteslutningsgrunder och self-cleaning
 • Jäv vid olika faser i upphandlingen
 • Lagen om företagshemligheter
 • Rättsmedlen vid korruptionsbrott
 • Vägledande avgöranden om mutbrott
 • Att motarbeta korruption – antikorruptionspolicies

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Upphandlingsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Andrea Sundstrand

Kursledare

Andrea Sundstrand Docent i offentlig rätt, specialist på offentlig upphandling

Docent Andrea Sundstrand, Stockholms universitet, har undervisat om offentlig upphandling sedan år 1994. Hon har tidigare arbetat på Nämnden för offentlig upphandling, suttit i Konkurrensverkets upphandlingsråd och i Upphandlingsmyndighetens Insynråd.  Hos JP Infoner håller Andrea bland annat utbildning inom offentlig upphandling.

Tillgängliga kursupplägg

Anmäl intresse

Anmäl intresse

Livesänd/på plats

Kurs: Korruption vid offentlig upphandling

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig när det finns ett datum för kursen.

Se vår integritetspolicy

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom konkurrensrätt och upphandlingsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Upphandlingsnet

  Tjänsten med all relevant information gällande upphandling samlat på ett och samma ställe.
 • JP RättsfallsnetUpphandling

  Rättsfallstjänsten innehåller alla domar som har avgjorts med stöd av upphandlingslagstiftning från samtliga instanser.
 • Rådgivning inom upphandling

  Vi hjälper dig i upphandlingsprocessens samtliga moment. Upprättar rättsutredningar, granskar anbud och mycket mer. Kontakta våra jurister redan i dag!

Nyheter

Anna Ulfsdotter och Elin Nilsson på Advokatfirman Ulfsdotter går i denna analys igenom reglerna om onormalt låga anbud och analyserar de senaste avgörandena på området.

28 feb 2024

Konkurrensverket anser att en kommun frångått lagen om offentlig upphandling (LOU) vid upphandling av byggentreprenad. Kommunen kan nu tvingas betala tre miljoner kronor i böter.

28 feb 2024

Den regiongemensamma upphandlingen av hyrpersonal till sjukvården får grönt ljus av kammarrätten.

27 feb 2024