Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

hammer lagkommentar till lagen om medbestämmande i arbetslivet

Lagkommentaren är skriven av Jerker Öhrfeldt och Niklas Wallentin och fokuserar på den praktiska tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna i lagen.

Prova gratis

Är du intresserad av våra tjänster? Ange dina kontaktuppgifter nedan samt vilken tjänst du vill testa så kontaktar vi dig inom kort med inloggningsuppgifter för en kostnadsfri testperiod.

Visa alla tjänster

Beslutsstöd

Lagefterlevnad

Se vår integritetspolicy

Den här lagkommentaren är en del av JP Juridiskt Bibliotek där du hittar alla våra lagkommentarer, samt analyser av ny lagstiftning och oklara rättsfrågor. Klicka på Prova gratis för att testa tjänsten och hålla dig à jour med gällande rätt.

Kommentar till lagen om medbestämmande i arbetslivet

Lagen om medbestämmande i arbetslivet (1976:580), MBL, handlar om anställdas rätt till medinflytande på arbetsplatserna.

Lagen innebär att om arbetsgivaren har kollektivavtal har de fackliga organisationerna rätt till information om verksamheten. Arbetsgivaren är också skyldig att förhandla med facket före beslut om att förändra verksamheten eller om att ändra förhållanden för enskilda arbetstagare.

MBL är en ramlag vilket innebär att medbestämmandets konkreta utformning är tänkt att fastställas i ett samverkansavtal som skrivs mellan kollektivavtalsslutande parter. I annat fall tillämpas lagen.

I lagkommentaren analyseras lagen paragrafvis i syfte att tydliggöra hur varje enskilt rekvisit ska tolkas. Hänvisningar görs till förarbeten och relevant praxis.

Kommentaren är utformad för att vara till nytta för alla som på olika sätt behöver vägledning för att kunna bedöma om och hur de ska tillämpa lagen.

Författare

Jerker Öhrfeldt

VD, Arbetsrättsbyrån

Niklas Wallentin

Arbetsrättsjurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy