Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Kurs

Kommunal samverkan

Kommunal samverkan

Om kursen

Kommuner och regioner har i alla tider samarbetat med varandra för att skapa största möjliga nytta för sina medlemmar. Traditionellt har samverkan ofta skett genom kommunalförbund, gemensam nämnd, kommunala bolag eller mer formlöst genom överenskommelser om samverkan. Sedan mitten av 2018 är det även möjligt att samverka inom ramen för så kallad kommunal avtalssamverkan.

Under den här kursen kommer de olika formerna som finns för kommunal samverkan att presenteras på ett praktiskt orienterat sätt. Vilka fördelar har de olika formerna och hur bör samverkan konstrueras för att skapa störst mervärde? Kan olika samverkansorgan kombineras för att skapa fördelar? Vilka gränser sätter den kommunala kompetensen för kommuners och regioners samverkan? Vad bör man tänka på när man upprättar ett aktieägaravtal?

En ur ett praktiskt perspektiv central fråga när det gäller samverkan är i vilka sammanhang parterna kan köpa tjänster av varandra utan att genomföra en annonserad upphandling. Därför kommer även bestämmelserna om så kallad intern upphandling och relevant praxis att gås igenom. Vad innebär till exempel Hamburgundantaget och när kan det användas? Efter avslutad kurs förväntas du som deltagare ha en god förståelse av vilka olika typer av samverkan som finns och hur dessa i praktiken kan organiseras.

För vem passar kursen?

Denna kurs vänder sig främst till dig som tjänsteman, handläggare, jurist och förtroendevald i kommun och region som i din roll behöver hantera frågeställningar avseende kommunalt samarbete. Kursen är också av stor relevans för dig som advokat, men även för dig som i din yrkesroll lämnar råd och på annat sätt är involverad då kommuner och regioner samarbetar. Kursen är en introduktion och du behöver inte ha några särskilda förkunskaper.

Programpunkter

  • Varför samarbetar kommuner och regioner?
  • Vilka former för kommunalt samarbete finns?
  • Hur fungerar kommunalförbund, gemensamma nämnder och kommunala bolag?
  • Vilka fördelar kan skapas genom att kombinera olika samverkansformer?
  • Vad innebär kommunal avtalssamverkan?
  • Vad är särskilt viktigt för kommuner att tänka på då de samverkar med privata aktörer?
  • Kan ”ägarkommunerna” köpa tjänster av ett gemensamägt bolag utan att upphandla?
  • Vad innebär Hamburgundantaget?
  • Vad bör ett samarbetsavtal innehålla?
  • Vilka gränser för samarbete ställs upp i kommunallagen och i annan lag?

Kursmaterial

Allt material som tas upp under kurser får du tillgång till via en kursportal. Om du inte sedan tidigare har inloggningsuppgifter så skickas de till dig senast dagen innan kurstillfället.

I samband med kurstillfället får du även tillgång till informationstjänsten JP Förvaltningsnet, där du hittar ytterligare fördjupande material inom rättsområdet.

Är du jurist får du möjligheten att testa Juristpaketet kostnadsfritt. Paketet innehåller en digital rättsdatabas med lagkommentarer och övrigt juridiskt material du behöver.

Patrik Kastberg

Kursledare

Patrik Kastberg Bitr. chefsjurist, Region Skåne

Patrik Kastberg jobbar som regionjurist på Region Skåne där han har ett särskilt ansvar föraktiebolags- och kommunalrätt. Han håller utbildning inom offentlig förvaltning.

Tillgängliga kursupplägg

Livesänd kurs

Livesänd kurs

09:30-15:30 Livesänd Antal platser stacks 4950 kr exklusive moms

Kurs: Kommunal samverkan

Tillfälle: den 18 september 2024 09:30-15:30 webbsänd

1. Deltagare

2. Företagsinformation

3. Fakturaadress

Se vår integritetspolicy Se våra villkor
Anmäl dig

Kurs: Kommunal samverkan

Se vår integritetspolicy
skyddas av reCAPTCHA

Är ni flera som vill gå kursen?
Skicka förfrågan om offert.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom förvaltningsrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

Nyheter

Riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att utreda en fråga om valbarhet och folkbokföring.

27 maj 2024

I vissa fall är det självklart när detta sker, i andra fall uppstår det oklarheter. I denna analys redogör vår expert Lars Clevesköld för när detta anses ha skett under olika omständigheter och för olika typer av handlingar.  

22 apr 2024

När ett dokument laddas upp för gemensam redigering i en extern molntjänst är det ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av dokumentet. HFD slår därför fast att en handling inte blir allmän av ett sådant förfarande.

11 apr 2024